1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   6

      

  

  Şimdi de bunu iki mısra şeklinde yazalım:

  

      Ateşe kuru odun yanmam diyebilir mi

      Kız bekâr uşak bekâr almam diyebilir mi

  

      Bu eserde bildirişmeyi kolaylaştırabilmek için her biri yedi heceli dört mısradan oluşan bir türküye “tam türkü” diyeceğiz. Diğer yanda ister iki mısra halinde ve ister tek mısra halinde yazılsın bir türkünün yarısına da “yarım türkü”.

  

  ***

  Şimdi de bu kitapta örneklerini bulacağımız ATMA TÜRKÜLER, KARŞIBERİ ATMA TÜRKÜLER ve DESTANLAR’ın yapısı ve söyleniş biçimlerini biraz daha yakından inceliyelim:

  

      ATMA TÜRKÜ:

  

      Şair bir konu seçer; bu konuda manası ve sözleri kendisine ait olmak üzere türkü söylerse buna “atma türkü” denir. Atma türkünün iki şekli vardır:

  

      a)Birinci şekil: Bu şekilde her yarım türkü birbiri ile kafiyelidir. Gündoğlu’lu Topal Osman’ın davet edildiği bir düğünde söylediği türküler birinci şekilin güzel bir örneğini verir:

  

      Çok zamandur demeduk türkiden kalduk kesat

      Şimdi her deduğumuz olacak bir ilanat

      Açalum tefterleri bu gün kuralum mezat

      Katılsun birbirine seçilsun tazelan kart

      Geçelum karşu beri Karagöz’lan Hacivat

      Açıktan konuşalum her sözüme bir söz at

      ........................

      ........................

  

      Türkünün tamamı Süleyman Kazmaz’ın Rize Halk Şairleri adlı kitabında bulunmaktadır.

  

 


8
Önceki                  Sonraki