1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129                   Şu dikişin kızları

                  Sevmez mi erkekleri

                  Kısaca cevapladık

                  Yazılan türküleri

  

      Atışma devam eder, dikiş kursu kursiyerleri daktilo kursu öğrencilerine cevap verir:

  

  Saat dokuz buçukta

  Biz alduk türküleri

  Kıskanılır tipi yok

  Daktilo turistleri

                  Askere gider iken

                  Tembih ede annene

                  Sevmek çok güzel şeydir

                  Herkes dengi dengine

  Kursunuzdaki kızlar

  Kardeş sayılmaz size

  Sevdiğiniz var ise

  Türküde yazın bize

                  Yazmayın sakın bize

                  Kalıplaşmış türküler

                  Övmen kızlarınızı

                  Görmüyor muyuz bizler

  Aya benzemek güzel

  Fakat yaşamak zordur

  Kızlar dinlemez sizi

  İşte gerçeği budur

                  Hoca sınafa girdi

                  Türküleri getirdi

                  Artık sakal bırakın

                  Lafınız dinlenmedi

  Katıldın öğrencine

  Başladın türkülere

  Türkü atışmak zordur

  Heves etme bizlere

  

  77

  

  

 


78
Önceki                  Sonraki