1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   

  RİZE’DE HALK EDEBİYATI ÜZERİNE

  

      Halk edebiyatı halk kültürünün önemli bir bölümünü teşkil eder. Halkın ürettiği maniler, destanlar, masallar,deyişler, atasözleri, tekerleme ve bilmeceler umumiyetle anonim eserlerdir. “Atma türkü” ve “Karşıberi atma türkü” dediğimiz ürünler ise destanlarla birlikte, anonim olma özelliğinden az veya çok uzaklaşır. Bir çoğunun zamanı, yeri ve şairleri bellidir.

  

      Biz bu eserde şairleri unutulmuş olsun veya olmasın, birileri tarafından söylenmiş olan “Atma türküler” ile “Karşıberi atma türküleri” ve bir de destanları konu edineceğiz. Halk kültürünün ve halk edebiyatının diğer unsurlarını ise başka bir eserde ele alacağız(1) Halk edebiyatının masal, bilmece, tekerleme, deyişler ve atasözlerine ait örnekleri, ilerde çalışmalarından kısaca bahsedeceğimiz değerli bilim adamlarının eserlerinde bulabiliriz. Prof. Ahmet Ceferoğlu, Dr. Turgut Günay ve Süleyman Kazmaz’ın eserlerinde.

  

      TÜRKÜLER:

  

      Rize’de türküler, dört mısradan ve her mısra yedi heceden oluşur. Türkülerimizin ikinci ve dördüncü mısralarında kafiye mevcuttur. Her mısrada kafiye mecburiyeti olmadığından türkülerimiz yedili duraklara riayet edilerek iki mısra şeklinde de yazılabilir.

  

      Şimdi bunu birer örnekle görelim.Dört mısra şeklinde yazılan bir türkü:

  Ateşe kuru odun

          Yanmam diyebilir mi

          Kız bekâr uşak bekâr

          Almam diyebilir mi

  

  

  1 Bu konular Rize Kültür Derlemeleri adlı eserde tafsilatıyla yer almıştır. Rize Halk Eğitim Müdürlüğü Yayınları. 1999

 


7
Önceki                  Sonraki