1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   İşler kızışır, daktilo kursu kursiyerlerin cevapları biraz

  daha sert olur:

  

  Hiç kimse razı olmaz

  Yarışmada mağluba

  Güzel deyip bakınca

  Nazlandınız galiba

                  Büyük zevkle okuduk

                  Biz sizin türküleri

                  Kıskanmazsan yazmazdın

                  Daktilo turistleri

  Akşam saat üçlerde

  Cevaplar geldi bize

  Tenezzül edip bakmaz

  Bizim turistler size

                  Asker olup giderken

                  Annem geldi vedaya

                  Tenbih ettim anneme

                  Dikiş kızı almaya

  Birkaç tane diyeyim

  Nasırlaşmış ellere

  Hocanız mı yazdırdı

  Türküleri sizlere

                  Mademki istediniz

                  Ben de yazayım size

                  Hoşlandığım güzel kız

                  Karşıdan bakar bize

  Sizleri göreceğiz

  Yakında defile var

  Podyuma çıkmak için

  Sizde o tip ne arar

                  Dostça yaklaşmış idik

                  Aynı beklerdik sizden

                  Siz yanlış anladınız

                  Günah gitmiştir bizden

  

  

  78

  

  

 


79
Önceki                  Sonraki