1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   Uşak:    Vurulmakluk olsaydum

      Benzer idum babana

      O beyuk kopelidur(5-)

      Atmam oni yabana    

      

  Paçi:    Boğazumi kessalar

                      Uşak ben sağa varmam

                      Habu güzel kolları

                      O bet boynuna sarmam

  Uşak:    Paçi öyle afkurma

      Ağuzun kapanacak(3-)

      Sen bağa varacaksun

      Düğünümüz olacak        

  Paçi:    Senun kotoş burnuna(4-)

                      Çamurlar atacağum

                      Patla çatla o uşak                            Sağa varmayacağum

  Uşak:    Çıkardum sığırları

      Çayırda otlaturum

      Babanı meşelukte

      At gibi oynaturum        

  Paçi:    Söyleduğum sözlere

                      Kudur o uşak kudur

                      Benum babam at ise

                      Senunki eşem midur

  Uşak:    Çapulamun altına

      Çiviler çakayirum

      Bağa bakan paçiyi

      Yürekten yakayirum        

  

   52

  

  Paçi:    Senun gibi uşağa

                      Kim kalbini veriyi

                      Elumi bir sallasam

                      Eli uşak geliyi

  

  5- Kopeli: piç. Babası belli olmayan.

  3- Paçı öyle afkurma ağuzun kapanacak: Eğer Köpek gibi havlarsan öleceksin.

  4- Kotoş burun: Lav bibere tarzında iri burun

 


53
Önceki                  Sonraki