1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129   71

      

  Ve alır Kimini:

  

      Ben dedum o Şuşuğa türkiyi tövbe itti

      Eşeğum geberdiysa Şuşuka’ya ne itti

      Benum eşeğun eti Hadoz Humriğ’e yetti

      Ya sorun Şuşuka’ya kaçanını ne itti.(1-)

  

      Ali Reis alır getirir Şuşuka’ya. Şuşuka: Ali Reis taktun bizi birbirine, bunun soni hayırlı gelur inşallah.

  

      “Yaz Ali Reis der. Ali Reis yazar:

  

      Ben deduğum türkiler yazı okunur yazı

      Arapça konuşurum anlamaz oni bazı

      Yedi kaçanlarını evdeki olan tazı

      Kokuttu eşeğini hiç yok mi idi tuzi

      Madem tuzi yok idi gene arasa bizi

      Benden büyük mi idi gidi Anzer domuzi

  

      Ali Reis getirir Kimini’ye.

      Alır Kimini, fakat biraz ayıba kaçar:

  

      Şuşuka’ya mı kaldı benum eşeğun derdi.

      Olsa bir eşek daha Şuşuka gene yerdi

      Ya sorun bakun oğa kaç komşusuna verdi

      Tuzlardı kışa bir kap kavurma da ederdi

  

      Eşeğumun tulumi beş mahleye yeterdi

      O Şuşuka’nın karnı lahadan şişerdi

      Dediler Haldoz, Humrik o yaz murada erdi

      Geberdi de eşeğum Allah rızkını verdi

      

      Ali Reis getirir Şuşuka’ya. Alır Şuşuka:

  

  72

  

  

  1- Kaçanını: iskembesini

 


73
Önceki                  Sonraki