1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71   alt kattaki gibi ön tarafta üç oda yer alıyor, hemen merdivenin başında bulunan bir kapıyla da tuvalet ve banyoya geçiliyordu. Üst katta iki odalı yer boş bırakılmıştı. Alt kat pencerelerinin içerden kapanan tahta kapakları vardı.

  Eviçinin baş tarafında bulunan ateşlik kısmı oldukça geniş tutulmuş, kavurma veya pekmez tavası dediğimiz üç kulplu büyük bakır tavaların kullanılmasına elverişli idi. Evin bacası da oldukça geniş ve yüksekti. Ekmek plekide, yemekler kara kazanlarda olmak üzere hepside odun ateşiyle burada pişirilirdi.

  Hasan Usta evini, zamanın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kullanışlı ve planlı yapmıştı. İnek ahırı, zamanın gereği olarak evin yarım bordum olarak inşa edilmiş olan kısmında yer alıyor, zahire ambarı olarak kullanılan nayla, inekler için otluk yani ot evi, tavuk kümesi ve hatta köpek kulübesi de evin dışında görevlerinin gerektirdiği yerde bulunuyorlardı. Evin su ihtiyacını karşılayan temiz ve berrak bir su da ağaç bir oluktan sürekli olarak şarıl şarıl dökülüyordu.

  Hasan Usta dördü kız, dördü erkek sekiz çocuk sahibiydi. Anasıyla birlikte on bir kişiydiler. İki erkek çocukları küçük yaşta vefat etmişti. Kızlar evlenip gitmiş, oğullarından biri gurbete çıkıp memleketten ayrılmıştı.

  Diğer oğlu Hafız İbrahim uzun yıllar baba ocağını açık tuttu. İki kızı ve iki oğlu vardı. Kızlarını evlendirdi, oğullarını okuttu. Okuyanlar iş tutup uzaklaştılar ve evlenip “hanım köylü” oldular.

  Hasan Usta, önce fındık bahçelerini, sonra da mısır tarlalarını çay bahçesine dönüştürdü. Yörenin bü-

  

  58

  

 


58
Önceki                  Sonraki