1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71   

  

  EVLERİN ÖLÜMÜ

  

  Bu evin sahibi olan Hasan Usta, temelden çatıya, kapıdan pencereye, taş ustalığından ahşap işlerine kadar evin bütününü yapabilecek bir maharete sahipti. Evinin ustalık gerektiren bütün işlerini o yapmış ve bu bölgede, bu şekilde nice evler inşa ederek “usta” lakabını almaya hak kazanmıştı.

   Hasan Usta’nın evi zamanın mimarisine göre, altı taş, üstü ahşap olarak yapılmıştı; tavan, döşeme ve bölmeleri de ahşaptı.

  Görünürde böyle bir evi yapmak zenginlik isterdi ama taş ve ahşap malzemeye, ayrıca işçiliğe para vermedikten sonra böyle bir evi yapmak için fazla bir masraf gerekmediği anlaşılır. Zamanın gereği çatı için kiremite, kapı ve pencereler için menteşeye, taş duvarlar için kirece, ayrıca cam ve birkaç kilo çividen ibaret olan birkaç kalem yapı malzemesine para harcamak gerekiyordu.

  Evin ahşap malzemesi olarak kendi arazisinde bulunan kestane ağaçlarını kullanıyor, ustalık işleyen işleri kendisi yapıyor, yoğun emek isteyen bazı işlerde komşuları imece usulü kendisine yardımcı oluyordu.

   Her köy evinde olduğu gibi, bu evin giriş kapısı da eviçine açılıyor, Kışın soba ile ısıtılan geniş bir oturma odası da eviçinin bitişiğinde bulunuyordu. Eviçinden geniş bir koridora, bu koridordan yatak odalarına geçiliyor ayrıca bu koridordan geniş ahşap bir merdivenle üst kata çıkılıyordu. Üst kata çıkıldığında

  

  57

  

 


57
Önceki                  Sonraki