1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71   

  

  

  

  

  

  BİR GÖNÜL DOSTU NAHİDE HALA

  

  Şimdi sizlere, 1. Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşlarını da içine alan çileli ve karanlık günlerin yaşam biçimlerinden bir demet sunmak istiyorum. Şu var ki yaşam mücadelesinin çok zor olduğu bu dönemlere ait toplum hafızasının -belki yaşananlar unutulmak istendiği için- oldukça zayıfladığı gerçeğini belirtmemiz gerekir.

  Bu unutma işini tarih kitaplarında da görüyoruz. Nitekim tarih kitapları da daima tarihte iz bırakan güçlü ve zengin toplumlardan bahsederler. Güçsüz ve yoksul toplumlar, sıkıntılarıyla beraber hayat sahnesinde karanlıkta parlayan bir ateş böceği gibi görünür ve söner. Bir daha bu güçsüz ve yoksul toplumları hatırlayan olmaz, tarih de onlardan bahsetmez. İnsanlar da böyledir. Çoğunun, yaşadığını hatırlatan bir mezar taşı bile yoktur.

  ***

      Ancak Nahide hala bunların içinde bir istisnadır. Bu gün şehirli eşrafının katılımıyla cenaze namazını kıldığımız ve ebedi istirahatgâhına uğurladığımız bu kutlu kadın, gençliğinde memleketimizdeki savaş yıllarının yokluk, ıstırap ve sıkıntılarını yaşamış, bunlarla olgunlaşmış faziletli ve iyiliksever bir insandı.

  

  14

  

 


14
Önceki                  Sonraki