1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71   Gençliğinde yaşadığı çileli hayatın olgunlaştırdığı Nahide hala merhametli, cana yakın, paraya pula önem vermeyen, eli açık biri olmuştu. Sadece Aziz Efendiler tarafından değil, yakın çevresi tarafından da takdir ediliyordu. Nahide hala, Aziz Efendilerin konağında asla bir hizmetçi muamelesi görmedi. O, evin Nahide halasıydı ve aileden biriydi.

  Nahide halanın kızı Zehra şehre geldikten sonra birkaç yıl okula gitmiş, okuma yazma öğrenmişti. Aziz Efendilerin yanında olgunlaştığı için onlar Zehra’yı yakından tanıyor; huyunu, ahlakını beğeniyorlardı. Aziz Efendilerin yine kendi himayelerinde yetim büyümüş ve belediyede kâtip olarak çalışan bir akrabaları vardı. Aziz Efendiler, bu iki yetimi evlendirip düğün masraflarını da karşıladılar. Zehra’nın köyde de arkadaşları vardı. Düğününe amcalarının bütün kız ve erkek çocukları katılmıştı.

  Şimdi, neden Nahide Hatun’un cenazesine şehir eşrafından kişilerin katıldığını anlamışsınızdır. Köyün mezarlığına defnedilmesine gelince, Nahide hala, köyle olan ilişkisini hiç kesmemiş, köydeki komşularının her meselesiyle yakından ilgilenmişti. Köyünü seviyordu. Ölümünde de köyün mezarlığına defnedilmesini istemişti.

  

  

  

  

  

  

  

  

  21

  

 


21
Önceki                  Sonraki