1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51       65- Ey inananlar! Birbirinize belli bir süre için borçlandığınız zaman onu yazınız. İçinizden bir kâtip doğru olarak yazsın; kâtip onu Allah’ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin, yazsın. Borçlu olan da yazdırsın Rabbi olan Allah’tan sakınsın, ondan bir şey eksiltmesin. Eğer borçlu aptal veya aciz, ya da yazdıramayacak durumda ise, velisi, doğru olarak yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahit tutun; eğer iki erkek bulunmazsa, şahitlerden razı olacağınız bir erkek, biri unuttuğunda diğeri ona hatırlatacak iki kadın olabilir. Şahitler çağrıldığında çekinmesinler. Borç büyük veya küçük olsun, onu süresiyle beraber yazmaya üşenmeyin; bu, Allah katında en doğru, şahitlik için en sağlam ve şüphelenmenizden en uzak olandır. Ancak aranızdaki alışveriş peşin olursa, onu yazmamamızda size bir sorumluluk yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Kâtibe de şahide de zarara verilmesin; eğer zarar verirseniz, o zaman doğru yoldan çıkmış olursunuz. Allah’tan sakının, Allah size öğretiyor; Allah her şeyi bilir. 2/282

      66- Eğer yolculukta olup kâtip bulamazsanız alınan rehin yeter. Şayet birbirinize güvenirseniz, güvenilen kimse borcunu ödesin. Rabbi olan Allah’tan sakınsın. Şâhitliği gizlemeyin, onu kim gizlerse şüphesiz kalbi günah işlemiş olur. 2/283

  

  XXX

  AL-İ İMRAN SÜRESİ(Medine’de nazil oldu. Nüzul sırası: 89

  

      67- Müminler, müminleri bırakıp kâfirleri dost edinmesinler; kim öyle yaparsa Allah katında bir değeri yoktur, ancak, onlardan sakınmanız hali müstesnadır. Allah sizi Kendisi ile korkutur, donuş Allah’adır. 3/28

      68- ….Kullarına karşı şevkatlı olan Allah size kendinden korkmasını emreder. 3/30

      69- De ki “Allah’a ve peygambere itaat edin.” Yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah inkâr edenleri sevmez. 3/32

      70- Hayır, öyle değil; ahdini yerine getiren ve günahtan sakınan bilsin ki, Allah sakınanları şüphesiz sever. 3/76

      71- Sevdikleriniz şeylerden sarfetmedikçe iyiliğe erişemezsiniz. Her ne sarfederseniz, şüphesiz Allah onu bilir. 3/92

      72- Orada apaçık deliller vardır, İbrahimin makamı vardır; kim oraya giderse, güvenlik içinde olur; oraya yol bulabilen insana, Allah için Kâbe’yi hac etmesi gerekir. Kim inkâr ederse bilsin ki Allah alemlerden müstağnidir. 3/97

      73/ Toptan Allah’ın ipine sarılın, ayrılmayın. Allah’ın size olan nimetini anın: Düşmandınız, kalplerinizin arasını uzlaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarında idiniz, sizi oradan kurtardı. Allah doğru yola erişeniz diye size böylece ayetlerini açıklar. 3/103

      74- Sizden, iyiye çağıran, doğruluğu emreden ve fenalıktan meneden bir cemaat olsun. İşte başarıya erişenler işte onlardır. 3/104

      75- Ey İnsanlar! Sizden olmayanı sırdaş edinmeyin, onlar sizi şaşırtmaktan geri durmazlar, sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların öfkesi ağızlarından taşmaktadır, kalplerinin gizlediği ise daha büyüktür. Eğer aklediyorsanız, şüphesiz size ayetleri açıkladık. 3/118

      76- Ey İnananlar! Faizi kat kat alarak yemeyin. Allah’tan sakının ki başarıya erişesiniz. 3/130

      77- Size merhamet edilmesi için Allah’a ve Peygambere itaat edin. 3/132

  

 


9
Önceki                  Sonraki