1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51   28- Oruç tuttuğunuz günlerin gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı, onlar sizin örtünüz siz de onların örtülerisiniz. Allah, nefsinize güvenemeyece-ğinizi biliyordu, bu sebeple tövbenizi kabul edip sizi affetti; artık onlara yaklaşabilirsiniz. Allah’ın sizin için takdir ettiğini dileyin. Tan yerinde, beyaz iplik siyah iplikten sizce ayırt edilinceye kadar, yiyin için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde îtikâfa çekildiğinizde kadınlarınıza yaklaşmayın; Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Allah inananlara yasaklardan sakınsınlar diye âyetlerini böylece apaçık bildirir. 2/187

  29- Aranızda mallarınızı haksızlıkla yemeyin; bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hakimlere aktarmayın. 2/188

  30- Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın aşırı gitmeyin; doğrusu Allah aşırı gidenleri sevmez. 2/190

  31- ….Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür…. 2/191 ve 2/217

  32- Allah yolunda sarf edin, kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın, işlerinizi iyi yapın. Şüphesiz Allah iyi iş yapanları sever. 2/195

  33- Başladığınız hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Alıkonursanız, kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban, yerine ulaşıncaya kadar, başlarınızı traş etmeyin. İçinizde hasta olan veya başlarından rahatsız bulunan varsa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir. Güven içinde olursanız, hacca kadar umreden faydalanabilen kimseye kolayına gelen bir kurban kesmek, bulamayınca hac esnasında üç gün- ve döndüğünde yedi gün ki o tam on gündür- oruç tutması gerekir. Bu, ailesi Mescid-i Haram’da oturmayan kimseler içindir… 2/ 196

  34- Hac, bilinen aylardadır. O aylarda hacca girişen kimse bilmelidir ki, hacda kadına yaklaşmak, sövüşmek, dövüşmek yoktur. Ne iyilik yaparsanız Allah onu bilir. Kendinize azık edinin, şüphe yok ki azığın en iyisi Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri! Benden korkun. 2/197

  35- Rabbinizden refah istemenizde bir engel yoktur. Arafat’tan indiğinizde Allah’ı Meşar-ı Haram’da anın; O’nu size gösterdiği şekilde zikredin…. 2/198

  36-Sonra insanların toplu olarak akın ettiği yerden, siz de akın edin, Allah’tan mağfiret dileyin. Allah bağışlar ve merhamet eder. Hac ibadetinizi bitirdiğinizde, babalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir anışla Allah’ı anın…. 2/199,200

  37- Allah’ı sayılı günlerde anın. Günahtan sakınan kimseye, acele edip, Mina’daki ibadeti iki günde bitirse günah yoktur, geri kalsa da günah yoktur…. 2/203

  38-Ey insanlar! Hep birden barışa girin, şeytana ayak uydurmayın, o sizin apaçık düşmanınızdır. 2/208

  39- Savaş- hoşunuza gitmediği halde- size farz kılındı. İhtimalki hoşlanmadığınız bir şey sizin iyiliğinizedir. Siz bilmezsiniz Allah bilir. 2/216

  40- Sana içki ve kumarı sorarlar, de ki: “İkisinde hem büyük günah ve hem insanlara bazı faydalar vardır. Günahları faydasından daha büyüktür.” Ne sarfedeceklerini ( hangi şeyi nafaka vereceklerini) sana sorarlar, de ki: “Artanı.” ….. 2/219

  40- Sana yetimleri srarlar, de ki: “Onların işlerini düzeltmek hayırlıdır.” Eğer onlarla bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir…… 2/220

  

 


6
Önceki                  Sonraki