1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51   18- Artık Beni anın, Ben de sizi anayım; Bana şükredin. Alllah muhakkak ki sabredenlerle beraberdir. 2/153

  19- … ancak tövbe edenler, ıslah olanlar ve gerçeği ortaya koyanlar müstesna; işte onların tövbesini kabul ederim. Ben tövbeleri daima kabul ve merhamet edenim. 2/160

  

  20- Ey insanlar! Yeryüzündeki temiz ve helâl şeylerden yiyin, şeytana ayak uydurmayın…. 2/168

  21- Şüphesiz size ölü hayvan etini (murdar hayvanı), kanı, domuz etini, Allah’tan başkası için kesilen hayvanı haram kılmıştır; darda kalana başkasının payına el uzatmamak ve zarûret miktarını aşmamak üzere günah sayılmaz; Çünkü Allah bağışlayandır, merhamet edendir. 2/173

  22- Yüzlerinizi doğudan yana ve batıdan yana çevirmeniz iyi olmak demek değildir; Lakin iyi olan, Allah’a ahret gününe, meleklere, Kitab’a, peygamberlere inanan, O’nun sevgisiyle, yakınlarına, yetimlere, düşkünlere, yolculara, yoksullara ve köleler uğruna mal veren namaz kılan, zekât veren ve ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenler, zorda, darda ve savaş alanında sabredenlerdir. İşte onlar doğru olanlardır. Ve sakınanlar ancak onlardır. 2/177

  23- Ey inananlar! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hür ile hür insan, köle ile köle, ve kadın ile kadın. Öldürülen ölenin kardeşi tarafından bağışlanmışsa, kendisine örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemek gerekir. …. 2/178

  24- Vasiyeti işittikten sonra değiştiren olursa bunun günahı değiştirenlerin üzerinedir. Allah şüphesiz işidir ve bilir. 2/182

  25- Vasiyet edenin yanılacağından veya günaha gireceğinden endişe duyan kimse, ilgililerin arasını düzeltirse ona günah yoktur. Allah şüphesiz bağışlar ve merhamet eder. 2/182

  26- Ey inananlar! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız diye , size sayılı günlerde farz kılındı. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanlar, bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa iyilik kendisinedir. Oruç tutmanız - eğer bilirseniz - sizin için hayırlıdır. 2/183,184

  27- Ramazan ayı, ki onda Kur’an insanlara yol göstererek - Yol gösterici ve doğrudan yanlışı ayırıcı belgeler olarak - indirildi. Sizden bu ayı idrak eden, onda oruç tutsun; hasta veya yolculukta olan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutsun… 2/185

  

 


5
Önceki                  Sonraki