1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51   211- Medyen halkına da kardeşleri Şuayb’ı peygamber gönderdik. O, şöyle dedi: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin, O’ndan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum ve hakkınızda kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.” 11/84

  212- Ey Muhammet! Sen, beraberindeki tövbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin, Doğrusu Allah yaptıklarınızı görür. 11/112

  213-Haksızlık yapanlara yönelmeyin, yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah’tan başka dostunuz yoktur; sonra, yardım da göremezsiniz. 11/113

      214- Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın zamanlarında namaz kıl. Doğrusu iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt kabul edenlere bir öğüttür. 11/114

      215- Sabret, Allah iyi davrananların ecrini elbette zayi etmez. 11/115

  

  RA’D SÜRESİ (Medine’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 96)

      216- Onlar Allah’ın ahdini yerine getirirler, anlaşmayı bozmazlar. 13/20

      217- Onlar Rablerini rızasını dileyerek sabrederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan, gizlice ve açıktan sarf ederler; iyilik yaparak kötülüğü ortadan kaldırırlar; işte onlara bu dünyanın iyi sonucu, gidecekleri And cennetleri vardır. Babalarının, eşlerinin, çocuklarının iyi olanları da oraya girerler. Melekler her kapıdan yanlarına girip: “Sabretmenize karşılık size selam olsun; burası dünyanın ne güzel bir sonucudur. 13/22,23,24

      218- Sağlam söz verildikten sonra Allah’ın ahdini bozanlar ve Allah’ın birleştirmesini emrettiğini ayıranlar ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar, işte lanet onlara ve kötü yurt( cehennem) onlarındır. 13/25

      219- Allah dilediği kimsenin rızkını genişletir ve bir ölçüye göre verir. Dünya hayatıyla öğünenler bilsinler ki dünyadaki hayat ahretin yanında sadece bir geçimlikten ibarettir. 13/26

  

  İBRAHİM SÜRESİ( Mekke’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 72)

      220-(Ey Muhammed!) İnanan kullarıma söyle, namazı kılsınlar; alış veriş ve dostluğun olmayacağı günün gelmesinden önce, kendilerine verdiğimiz rızıktan açık ve gizli sarf etsinler. 14/31

  

  NAHL SÜRESİ ( Mekke’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 70)

      221- Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder; hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasak eder. Tutasınız diye size öğüt verir. 16/90

      222- Ahitleştiğiniz zaman Allah’ın ahdini yerine getirin. Allah’ı kendinize kefil kılarak sağlama bağladığınız yeminleri bozmayın. Allah yaptıklarınızı şüphesiz bilir. 16/91

  

 


22
Önceki                  Sonraki