1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51   443- Diliyle iğneleyen, koğuculuk eden, iyiliği daima önleyen, aşırı giden, suç işleyen, çok yemin eden alçak zorbaya, bütün bunlar dışında bir de soysuzlukla damgalanmış kimseye, mal ve oğulları vardır diye aldırış etmeyesin. 68/ 10,11,12,13,

  

  HAKKA SÜRESİ ( Mekke’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 78)

  444- Doğrusu Kur’an Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. 69/48

  

  ME’ARİC SÜRESİ ( Mekke’de nazil olmuştur.Nüzul sırası: 79)

  445-Ancak namaz kılıp namazlarında devamlı olanlar, mallarında yoksul ve yoksuna belirli bir hak tanıyanlar, ceza gününü doğrulayanlar, Rablerinin azabından korkanlar böyle değildir. 70/ 22,23,24,25,26,27

  446- Eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini herkesten koruyanlar, doğrusu bunlar yerilmezler. 70/29,30

  447- Bu sınırları aşmak isteyenler, işte onlar aşırı gidenlerdir. 70/31

  448- Emanetlerini ve sözlerini yerine getirenler, 70/32

   Şahitliklerini gereği gibi yapanlar, 70/33

   Namazlarına riayet edenler, 70/34

   İşte onlar cennetlerde ikram olunacak kimselerdir. 70/35

  

  MÜZEMMİL SÜRESİ ( Mekke’de nazil olmuştur.Nüzul sırası: 3)

  449- Ey örtünüp bürünen (Peygamber)! Gecenin yarısında, istersen biraz sonra, istersen biraz önce bir müddet için kalk ve ağır ağır Kuran oku. 73/1,2,3,4

  450- Şüphesiz Rabbin, senin ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinden biraz az, yarısı ve üçte birine kadar vakit içinde kalktığını bilir. Gece ve gündüzü Allah ölçer;sizin bu vakitleri takdir edemeyeceğinizi bildiğinden tövbenizi kabul etmiştir. Artık, Kuran’dan kolayınıza geleni okuyun; Allah, içinizden hasta olanları, Allah’ın lütfundan rızık aramak üzere yer yüzünde dolaşacak olan kimseleri ve Allah yolunda savaşacak olanları şüphesiz bilir. Kuran’dan kolayınıza geleni okuyun; namazı kılın; zekatı verin; Allah’a güzel ödünç takdiminde bulunun; kendiniz için yaptığınız iyiliği daha iyi ve daha büyük ecir olarak Allah katında bulursunuz. Allah’tan bağışlanma dileyin; Allah elbette bağışlar ve merhamet eder.(6) 73/20

  

  MÜDDESSİR SÜRESİ (Mekke’de Nazil olmuştur. Nüzul sırası: 4)

  451- 1-Ey örtüye bürünen (Muhammet)! 2- Kalk ve uyar. 3- Rabbini yücelt. 4-Giydiklerini temiz tut. 5- Kötü şeyleri terke devam et. 6- Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma. 7- Rabbin için sabret. 74/1,2,3,4,5,6,7

  452- Ancak, defteri sağdan verilenler böyle değildir; onlar cennettedirler. Suçlulara: “Sizi bu yakıcı ateşe sürükleyen nedir?” diye sorarlar 74/39,40,41,42

  

  6 - Mekke döneminde nazil olan bu sürenin bu sonuncu ayetinin Medine döneminde indiğine dair kuvvetli emareler vardır.

 


41
Önceki                  Sonraki