1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51       252-( Ey Muhammet!) Onların dediklerine sabret, güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et; gece saatlerinde ve gündüzleri de tesbih et ki Rabbinin rızasına eresin. 20/130

      253 – Kendilerini sınamak için, dünya hayatının süsü olarak bol bol geçimlik verdiğimiz kimselere sakın göz dikme. Rabbinin rızkı daha iyi ve daha devamlıdır. 20/131

      254- Ehline namaz kılmalarını emret, kendin de onda devamlı ol. Biz senden rızık istemiyoruz, sana rızık veren Biziz. Sonuç Allah’a gelmekten sakınanındır. 20/132

  

  HACC (Medine’de nazil olmuştur.Nüzul sırası 103)

      255- İnsanları hacca çağır; yürüyerek veya binekler üstünde uzak yollardan sana gelsinler. 22/27

      256-Ta ki kendi menfaatlerine şahit olsunlar; Allah’ın onlara rızk olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederken O’nun adını ansınlar. Siz de bunlardan yiyin, çaresiz kalmış yoksulu da doyurun. 22/28

      257- Sonra kirlerini giderip temizlensinler. Adaklarını yerine getirsinler. Kabe’yi tavaf etsinler. 22/29

      258- İşte böyle. Kim Allah’ın yasaklarına saygı gösterirse, bu Rabbinin katında kendi iyiliğinedir. (Haram olduğu) size okunanlar dışında kalan hayvanlar, size helal kılındı. O halde pis putlardan sakının; yalan sözden kaçının. 22/30

      259- Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızk olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine O’nun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. Sizin Tanrınız tek bir Tanrıdır, O’na teslim olun. Ey Muhammed! Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelene sabreden, namaz kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan sarf eden ve Allah’a gönül vermiş olan kimselere müjde et. 22/24,35

      260- İşte kurbanlık deve sığırları Allah’ın size olan nişanelerinden kıldık. Onlara sizin için hayır vardır. Bağlı halde keserken üzerlerine Allah’ın adını anın. Yan üstü düşüp ölünce onlardan yiyin, isteyene de istemeyene de verin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin buyruğunuza verdik. 22/36

      261- Allah şüphesiz inananları savunur, çünkü hainleri ve nankörleri hiç sevmez. 22/38

      262- Ey inananlar! Rükû edin, secdeye varın, rabbinize kulluk edin, iyilik yapın ki saadete erişesiniz. 22/77

      263- Allah uğrunda gereği gibi cihat edin. O sizi, geçmiş babanız İbrahim’in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce ve Kuran’da, peygamberin size şahit olması sizin de insanlara şahit olmanı için size Müslüman adını veren O’dur. Ardık namaz kılın, zekât verin, Allah’a sarılın. O sizin sahibinizdir. Ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır! 22/78

  MÜMİNUN SÜRESİ (Mekke’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 74)

      264- Müminler saadete ermişlerdir. 23/1

      265- Onlar namazda huşu içindedirler. 23/2

      266- Onlar boş şeylerden yüz çevirirler. 23/3

  

 


25
Önceki                  Sonraki