1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51       303-(Milleti Karun’a): “Böbürlenme, Allah şüphesiz ki böbürlenenleri sevmez. Allah’ın sana verdiği şeylerde, ahret yurdunu da gözet, dünyada ki payını da unutma; Allah’ın sana yaptığı iyilik gibi, sen de iyilik yap; yeryüzünde bozgunculuk isteme; doğrusu Allah bozguncuları sevmez” demişlerdi. 28/77

      304- Bu ahret yurdunu, yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. Sonuç Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır. 28/83

  ANKEBUT SÜRESİ ( Mekke’de nazil olmuştur. Nüzul sırası : 85)

      305- Biz, insana, ana babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer ana baba, seni bir şeyi körü körüne Bana ortak koşman için zorlarlarsa, o zaman onlara itaat etme. Dönüşünüz Banadır. Yaptıklarınızı size bildiririm. 29/8

      306- Ey Muhammed! Kitap’tan sana vahyolunanı oku; namaz kıl, muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkor; Allah’ı anmak ne büyük şeydir! Allah yaptıklarınızı bilir. 29/45

      307- Kitap ehlinden zulmedenler bir yana, onlarla en güzel şekilde mücadele edin, şöyle deyin: “Bize indirilene de size indirilene de inandık; bizim Tanrımız da sizin Tanrınız da birdir, biz O’na teslim olmuşuzdur.” 29/46

      308- Ama bizim uğrumuzda cihat edenleri elbette yollarımıza eriştireceğiz. Allah şüphesiz iyi davrananlarla beraberdir. 29/69

  RUM SÜRESİ (Mekke’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 84)

      309- Akşama girdiğinizde , sabaha kavuştuğunuzda,öğle ve ikindi vakitlerinde Allah’ı – ki göklerde ve yerde hamd ona mahsustur- tesbih edin, namaz kılın. 30/17,18

      310- Allah’a yönelerek O’na karşı gelmekten sakınınız; namaz kılınız; dinlerinde ayrılığa düşüp fırka fırka olan, her fırkasının da kendisinde bulunanla sevindiği müşriklerden olmayınız. 30/31,32

      311- Yakınlığı olana, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Allah’ın rızasını dileyenler için bu daha hayırlıdır. İşte onlar saadete erenlerdir. 30/38

      312- İnsanların malları içinde verdiğiniz her hangi bir faiz Allah katında artmaz; fakat, Allah’ın rızasını dileyerek verdiğiniz her hangi bir sadaka böyle değildir. İşte onlar sevaplarını kat kat artıranlardır. 30/39

  LOKMAN SÜRESİ (Mekke’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 57)

      313- O kimseler namazı kılarlar, zekatı verirler; ahrete de yakinen inanırlar. 31/4

      314- İnsanlar arasında, bir bilgisi olmadığı halde Allah yolundan saptırmak için gerçeği boş sözlerle değişenler ve Allah yolunu alaya alanlar vardır. İşte alçaltıcı azap bunlar içindir. 31/6

      315- Biz insana, ana babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Annesi onu, güçsüzlükten güçsüzlüğe uğrayarak karnında taşımıştı. Çocuğun sütten kesilmesi iki yıl içinde olur. Bana ve ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş Banadır. 31/14

  

 


29
Önceki                  Sonraki