1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51       267-Onlar zekatlarını verirler. 23/4

      268- onlar eşleri ve cariyeleri dışında mahrem yerlerini herkesten korurlar. Doğrusu bunlar yerilemezler.23/5,6

      269- Onlar emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler. 23/8

      270-Namazlarına riayet ederler. 23/9

      271- İşte onlar temelli kalacakları Firdevs cennetlerine varis olanlardır. 23/10,11

      272- Rablerinden korkarak titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine eş koşmayanlar, Rablerine dönecekleri için kalpleri ürpererek vermeleri gerekeni (vergiyi) verenler, işte onlar iyi işlerde yarış ederler. 23/(57,58,59,60,61)

  

  NUR SÜRESİ( Medine’de nazil olmuştur. Nüzul sırası:102)

      273- Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Allah’a ve ahıret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dini konusunda o ikisine acımayın. Onların ceza görmesine , inananlardan bir topluluk da şahit olsun. 24/2

      274- Zina eden erkek, ancak zina eden veya putperest bir kadınla evlenebilir. Zina eden kadın da, ancak zina eden veya putperest olan bir erkekle evlenebilir; bu müminlere yesek edilmiştir. 24/3

      275- İffetli kadınlara zina isnat edip de, sonra dört şahit getirmeyenlere seksen değnek vurun,ebediyen onların şahitliklerini kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkmış kimselerdir. 24/4

      276-Ama bundan sonra tövbe edip düzelenler bunun dışındadır. Şüphesiz Allah bağışlar ve merhamet eder. 24/5

      277- Karılarına zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanların şahitliği, kendisinin doğru sözlülerden olduğuna Allah’ı dört defa şahit tutmasıyla olur. Beşinci de, eğer yalancılardan ise Allah’ın lanetinin kendisine olmasını diler. 24/6,7

      278- Kocasının yalancılardan olduğuna Allah’ı dört defa şahit tutması, cezayı kendinden savar. Beşinci de, kocası doğrulardan ise kendisinin Allah’ın gazabına uğramasını diler. 24/8,9

      279- (Kötü zanda bulunmak, dile dolamak, iftira etmek hususunda ) Eğer mümin kişilerdenseniz, Allah buna benzer bir şeye bir daha dönmemenizi tavsiye eder. 24/17

      280-Müminler arasında hayasızlığın yayılmasını arzu edenlere, işte onlara, dünya ve ahrette can yakıcı azap vardır. Allah bilir siz bilmezsiniz 24/19

      281-Ey inananlar! Şeytana ayak uydurmayın. Kim şeytanın ardına takılırsa, bilsin ki, o,, hayasızlığı ve fenalığı emreder. Allah’ın size lütuf ve merhameti bulunmasaydı, hiç biriniz ebediyen temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah işitir ve bilir. 24/21

      282-İffetli, hayasızlıktan habersiz, mümin kadınlara zina isnat edenler dünya ve ahrette lanetlenmişlerdir. Kendi dilleri, elleri ve ayakları, yapmış olduklarına şahitlik ettikleri gün, onlar büyük azaba uğrayacaklardır. 24/23,24

  

 


26
Önceki                  Sonraki