1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51   421- Ey Peygamber! İnanmış kadınlar, Allah’a hiçbir ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, başkalarının çocuğunu sahiplenerek kocasına isnatta bulunmak ve uygun olanı işlemekte sana karşı gelmemek şartıyla sana bey’at etmemek üzere geldikleri zaman onları kabul et; onlara Allah’tan bağışlama dile; doğrusu Allah, bağışlayandır, acıyandır.(3) 60/12

  

  SAFF SÜRESİ ( Medine’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 109)

  422- Ey İnananlar! Yapmadığınız şeyi niçin yaptığınızı söylersiniz. 61/2

  423- Doğrusu Allah, kendi uğrunda, kenetlenmiş bir duvar gibi, sıra halinde savaşanları sever. 61/4

  424- Allah’a ve Peygamberine inanırsanız; Allah yolunda canlarıyla mallarıyla cihat ederseniz; bilseniz, bu sizin için en iyi yoldur. 61/11

  

  CUMA SÜRESİ ( Medine’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 110)

  425- Ey İnananlar! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah’ı anmaya koşun; alım satımı bırakın; bilseniz bu sizin için daha iyidir. 62/9

  426- Namaz bitince yer yüzüne yayılın; Allah’ın rızkından rızık isteyin; Allah’ı çok anın ki saadete erişesiniz. 62/10

  427- Ey Muhammet! Onlar bir kazanç veya bir eğlence gördüklerinde, seni ayakta bırakarak oraya yöneldiler. De ki: “Allah katında olan, eğlenceden, kazançtan da hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en iyisidir.” 62/11

  

  MÜNAFİKUN SÜRESİ ( Medine’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 104)

  428- Ey İnananlar! Sizi mallarınız ve çocuklarınız Allah’ı anmaktan alıkoymasın; böyle olanlar hüsrana uğrayanlardır. 63/9

  

  TEĞABUN SÜRESİ (Medine’de nazil olmuştur.Nüzul sırası: 108)

  429- Allah’a itaat edin; Peygambere itaat edin; eğer bundan yüz çevirirseniz bilin ki Peygamberimize düşen apaçık tebliğdir. 64/12

  430- Ey İnananlar! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşmanlık edenler olur, onlardan sakının; ama siz affeder, suçlarını örter ve bağışlarsanız bilin ki Allah da bağışlar ve acır. 64/14

  431- Allah’a karşı gelmekten gücünüzün yettiği kadar sakının, buyruklarını dinleyin, itaat edin; kendinizin iyiliğine olarak mallarınızdan sarf edin; nefsinin tamahkârlığından korunan kimseler, işte onlar saadete erenlerdir. 64/16

  432- Eğer Allah’a güzel bir ödünç takdiminde bulunursanız, onu sizin için kat kat yapar ve sizi bağışlar; Allah, şükrün karşılığını verendir, Halîm’dir. 64/17

  

  TALÂK SÜRESİ ( Medine’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 99)

  

  3 - Bey’at ( biat) etmek: Bir nevi Müslümanlığa veya vatandaşlığa kabul edilmeyi istemek demektir. Sonradan bu kelime halifeye biat etmek şeklinde de kullanılmıştır. Halifeye biat etmek demek, onu halife tanımak ve ona tabi olacağını beyan etmek demektir.

  4 - Evliliği sona eren kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken süreye iddet denir. Bu, ay hali sona erdiği günden başlar ve kadının üç ay hali beklemesi gerekir. Kocanın vefatı halinde kadının bekleme süresi 4 aydır.

 


39
Önceki                  Sonraki