1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51   176- Sen af yolunu tut, bağışla, uygun olanı emret, bilgisizlere aldırış etme. 7/199

  177- Şeytan seni dürtecek olursa Allah’a sığın, doğrusu O işitir ve bilir. 7/200

  177- Kuran okunduğu zaman ona kulak verin, dinleyin ki merhamet olunasınız. 7/204

  178- Rabbini gönülden ve korkarak içinden hafif bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma. 7/205

  

  ENFÂL (Medine’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 88)

  179- (Ey Muhammed!) Sana ganimetlere dair soru sorarlar, de ki: “Ganimetler Allah’ın ve Peygamberindir. İnanıyorsanız Allah’tan sakının, aranızdaki münasebetleri düzeltin, Allah’a ve Peygamberine itaat edin.”(8) 8/1

  180- İnananlar ancak, o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer, ayetlerimiz okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Ve rablerine güvenirler; namaz kılarlar; kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerine sarf ederler. 8/2,3

  181- Ey İnananlar! Savaş için ilerlerken, inkâr edenlerle toplu halde karşılaştığınızda onlara arkanızı dönmeyin: (kaçmayın) 8/15

  182- Ey İnananlar! Allah’a ve Peygamberine itaat edin, Kur’an’ı dinleyip dururken yüz çevirmeyin, dinlemediğiniz halde “dinledik” diyenler gibi olmayın. 8/21

  183- Fitne kalmayıp , yalnız Allah’ın dini kalana kadar onlarla savaşın. Eğer vaz geçerlerse bilsinler ki Allah onların işlediklerini şüphesiz görür. 8/39

  184- Eğer Allah’a ve hakkı batıldan ayıran o günde, iki topluluğun karşılaştığı günde kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız, bilin ki, ele geçirdiğiniz ganimetlerin beşte biri Allah’ın, Peygamber’in ve yakınlarının, yetimlerin, düşkünlerin ve yolcularındır. Allah her şeye kadirdir.(9) 8/41

  185-Allah’a ve peygamberine itaat edin; çekişmeyin, yoksa korkar başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin, doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir. 8/46

  186- Eğer bir topluluğun anlaşmaya hıyanet etmesinden korkarsanız, sen de onlara karşı anlaşmayı bozarak aynı şekilde davran. Doğrusu Allah hainleri sevmez. 8/58

  

  8 -Bence savaş ganimetlerinin Allah’ın ve Peygamberin olması demek kamunun olması, devletin olması demektir. Devlet bu ganimetleri amacına uygun harcar. Peygambere tahsis edilen bazı ganimetler vardır, bunlar da kamunun malıdır. Nitekim Peygamberimizden rivayet edilen ve Peygamberimizden sonra uygulanan bir talimata göre Peygamberimiz miras bırakmamıştır. Onun kullanımına verilen mallar, ölümünden sonra Beytü’l- Mal’e dahil edilmiştir.

  9 - Bu sürenin birinci ayetinde ganimetlerin hepsinin kamunun olduğu belirtildikten sonra, bu ayette ise taşınabilir ganimetlerin ayrıntılı olarak nasıl taksim edileceği açıklanmaktadır. Beşte dördü savaşanlara yani gazilere tahsis edilmektedir. Şehitlerin geriye bıraktığı yetimlere ise beşte birden hisse ayrılacağı görülmektedir.

 


19
Önceki                  Sonraki