1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51   433- Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınızda, onları, iddetlerini gözeterek boşayın ve iddeti sayın; Rabbiniz olan Allah’tan sakının; onları, - apaçık bir hayasızlık yapmaları hali bir yana – evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Allah’ın sınırlarını kim aşarsa, şüphesiz kendine yazık etmiş olur. Bilmezsin, olur ki, Allah bunun ardından (gönlünüzde sevgi gibi) bir hal meydana getirir. 65/1

  434- Kadınların iddet süreleri biteceğinde, onları ya uygun şekilde alıkoyun, ya da uygun bir şekilde onlardan ayrılın; içinizden de iki adil şahit getirin; şahitliği Allah için yapın; işte bu, Allah’a ve ahret gününe inanan kimselere verilen öğüttür. Allah, kendine karşı gelmekten sakınan kimseye kurtuluş yolu sağlar, ona beklemediği yerden rızık verir. Allah’a güvenen kimseye O yeter. Allah buyruğunu yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü var etmiştir. 65/2,3

  435- Kadınlarınız içinde ay hali görmekten kesilenler ile henüz ay hali görmemiş olanların iddetleri hususunda şüpheye düşerseniz, bilin ki, onların iddet beklemesi üç aydır; gebe olanların iddeti, doğurmaları ile tamamlanır. Allah, buyruğuna karşı gelmekten sakınan kimseye işinde kolaylık verir. 65/4

  436- Boşadığınız, fakat iddeti dolmamış kadınları gücünüz nisbetinde, kendi oturduğunuz yerde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğurmalarına kadar nafakalarını verin. Çocuğu sizin için emzirirlerse, onlara ücretlerini ödeyin; aranızda uygun bir şekilde anlaşın; eğer güçlükle karşılaşırsanız çocuğu başka bir kadın emzirebilir. 65/6

  437- Varlıklı olan kimse, nafakayı varlığına göre versin; Allah kimseye, verdiği yükü aşan bir yük yüklemez. Allah, güçlükten sonra kolaylık verir. 65/7

  

  TAHRİM SÜRESİ ( Medine’de nazil olmuştur.Nüzul sırası: 107)

  438- Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını gözeterek, Allah’ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine yasak ediyorsun? Allah bağışlayandır acıyandır.(5) 66/1

  439-Allah şüphesiz size, yeminlerinizi kefaretle geri almanızı meşru kılmıştır. Allah sizin dostunuzdur. O, Bilendir, Hakîm’dir. 66/2

  440- Ey Peygamber eşleri! Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona, sizden daha iyi olan, kendini Allah’a veren, inanan, boyun eğen, tövbe eden, kulluk eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir. 66/5

  441- Ey İnananlar! Yürekten tövbe ederek Allah’a dönün ki, Rabbiniz kötülüklerinizi örtsün. 66/8

  442- Ey Peygamber! İnkârcılarla ve ikiyüzlülerle savaş; onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir, ne kötü dönüştür! 66/9

  

  KALEM SÜRESİ ( Mekke’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 2)

  

  5 - Peygamberimizin kendine yasakladığı şey. bir rivayete göre bir cins şerbet, bir başka rivayete göre ise cariyesi Maria. Doğrusunu Allah bilir.

 


40
Önceki                  Sonraki