1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51       120- Kim kötülük işler veya kendine yazık eder de sonra Allah’tan bağşlanma dilerse, Allah’ı mağfiret ve ve merhamet sahibi olarak bulur. 4/110

      121- Kim yanılır veya suç işler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa , şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. 4/112

      122- Ancak sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı ve inananların arasını düzeltmeyi gözeten kimseler müstesna, onların gizli toplantılarının çoğunda hayır yoktur. Bunları, Allah’ın rızasını kazanmak için yapanlara büyük ecir vereceğiz. 4/114

      123- Erkek veya kadın, mümin olarak, kim yararlı işler işlerse, işte onlar cennete girerler, kendilerine zerre kadar zulmedilmez. 4/124

      124-Eğer kadın kocasının serkeşliğinden veya aldırışsızlığından endişe ederse, aralarında anlaşmaya çalışmalarında kendilerine bir engel yoktur. Anlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler kıskançlığa meyyaldir. Eğer iyi davranır ve haksızlıktan sakınırsanız bilin ki, Allah işlediklerinizden şüphesiz haberdardır.(6) 4/128

      125- Adil hareket etmeye ne kadar uğraşırsanız, kadınlar arasında eşitlik yapamayacaksınız, barı bir tarafa kalben tamamen meyletmeyin ki diğerlerini askıdaymış gibi bırakmış olmayasınız. İşleri düzeltir ve haksızlıktan sakınırsanız bilin ki Allah şüphesiz bağışlar ve merhamet eder. 4/129

      126- Ey İnananlar! Kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız aleyhine de olsa Allah için şahit olarak adaleti gözetin; ister zengin, ister fakir olsun, Allah onlara daha yakındır. Adaletinizde heveslere uymayın. Eğer eğriltirseniz veya yüz çevirirseniz, bilin ki, Allah işlediklerinizden şüphesiz haberdardır. 4/135

      127- O, size Kitap’ta “ Allah’ın ayetlerinin inkar edildiğini ve alaya alındığını işittiğinizde , başka bir söze geçmedikçe, onlarla bir arada oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz” diye indirdi. Doğrusu Allah münafıkları ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. 4/140

      128- Ey İnananlar! Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Allah’ın aleyhinize apaçık bir ferman vermesini mi istersiniz? 4/144

      129- Allah, zulme uğrayan kimseden başkasının, kötülüğü sözle bile açıklamasını sevmez. Allah işidir ve bilir. 4/148

      130-Bir iyiliği açığa vurur veya gizler yahut bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da af edendir, Güçlü olandır. 4/149

  

  6 -Bu ayette kadının kocasından anlaşmalı bir şekilde boşanma istemesine bir izin görüyorum. Mehrinin bir kısmından veya tamamından vaz geçerek bu boşanmayı sağlayabilir. Peygamberimizin de buna ruhsat verdiğine dair sahih hadis kitaplarında yer alan bir rivayet mevcuttur.

 


14
Önceki                  Sonraki