1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51   AHKÂF SÜRESİ ( Mekke’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 66)

  367- Bir insana, anne ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir; zira annesi, onu, karnında, zorluğa uğrayarak taşımış; onu güçlükle doğurmuştur. Taşınması ve sütten kesilmesi otuz ay sürer. Sonunda erginlik çağına erince ve kırk yaşına varınca: “Rabbim, bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi ve benim hoşnut olacağım yararlı bir işi yapmamı sağla; bana verdiğin gibi soyuma da salah ver; doğrusu Sana yöneldim.” Demesi gerekir. 46/15

  

  MUHAMMET SÜRESİ ( Mekke’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 95)

  368- Savaşta inkâr edenlerle karşılaştığınızda boyunlarını vurun; sonunda onlara üstün geldiğinizde onları esir alın; savaş sona erince onları ya karşılıksız, ya da fidye ile salıverin; Allah dilemiş olsaydı, onlardan başka türlü de öç alabilirdi.Bunun böyle olması kiminizi kiminizle denemek içindir. Allah kendi yolunda öldürülenlerin işlerini boşa çıkarmaz. 47/4

  369- Ey İnananlar! Allah’a itaat edin; Peygambere itaat edin; işlerinizi boşa çıkarmayın. 47/33

  370- Ey İnananlar! Sizler daha üstün olduğunuz halde düşman karşısında gevşemeyin ki barış istemek zorunda kalmayasınız; Allah sizinle beraberdir; sizin işlerinizi eksiltmeyecektir. 47/35

  

  FETİH SÜRESİ ( Medine’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 111)

  371- İşte sizler Allah yolunda sarf etmeye çağrılan kimselersiniz, kiminiz cimrilik yapıyor ama, cimrilik yapan bilsin ki, ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer O’ndan yüz çevirirseniz sizi ortadan kaldırır, sizin gibi olmayacak bir milleti yerinize getirir. 47/38

  372-Ki hepiniz, Allah’a ve Peygamberine inanasınız, O’na yardım edesiniz, O’na saygı gösteresiniz ve O’nu sabah akşam tesbih edesiniz. 48/9

  373- Ey Muhammet! Bedevilerden geri kalmış olanlara de ki: “Güçlü kuvvetli bir millete karşı, onlar Müslüman oluncaya kadar savaşmaya çağrılacaksınız; eğer itaat ederseniz Allah size güzel ecir verir, ama daha önce döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi can yakan bir azaba uğratır.” 48/16

  374- Ama gözleri görmeyen kimse savaşa gelmezse ona bir sorumluluk yoktur; topala ve hastaya da bir sorumluluk yoktur. Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içlerinde ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim yüz çevirirse, onu can yakıcı azaba uğratır. 48/17

  

  HUCURAT SÜRESİ ( Medine’de nazil olmuştur.Nüzul sırası: 106)

  

 


34
Önceki                  Sonraki