1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51   Hamd, Alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

  O Rahman ve Rahim’dir,

  Din Gününün sahibidir.

  Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz.

  Bizi doğru yola eriştir.

  Nimete erdirdiğin kimselerin yoluna; gazaba uğrayanların, ya da sapıtanların yoluna değil. 1/1,2,3,4,5,6,7
    477--” …Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru… “ 2/201

      478- “…Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” 2/286 Amentü duasından

      479- “Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin’ diye imana çağıran bir davetçi işittik de hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. 3/193

      Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığı ile bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vadinden dönmezsin.” 3/194

      480- “…Rabbimiz! Bize sabır ver ve canımızı Müslüman olarak al.” 7/126

      481- Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle, Soyumdan da böyle kimseler yarat.. Rabbimiz! Duamı kabul buyur. 14/40

  482 - Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, anamı-babamı ve inananları bağışla. 14/41

  483- Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder yap. 25/74

  484- “…Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru.” 40/7

  “Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da, kendilerine vaad ettiğin And cennetlerine koy. Şüphesiz Sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.” 40/8

  “Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan, ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır.” 40/9

  485- “….Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi , senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.” 46/15

  486- Ey Rabbimiz! Bizi inkâr edenlerle deneme; bizi bağışla, doğrusu Sen, güçlü olan, Hakim olansın. 60/5

  487- Rabbim! Anamı babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır. 71/28

  FELÂK SÜRESİ ( Mekke’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 20 )

  

 


45
Önceki                  Sonraki