1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51       283- Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara yakışırlar. İyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara yakışırlar. Bunlar(2), onların söylediklerinden uzaktır. İşte bunlara mağfiret ve cömertçe verilmiş rızık vardır. 24/26

      284-Ey inanalar! Evlerinizden başka evlere, izin almadan, seslenip sahiplerine selam vermeden girmeyiniz. Eğer düşünürseniz bu sizin için daha iyidir. 24/27

      285- Eğer evde kimseyi bulamazsanız, yine de size izin verilmedikçe içeriye girmeyiniz. Size “dönün” denirse dönün. Bu, sizi daha çok temize çıkarır. 24/28

      286- İçinde malınız bulunan boş evlere girmenizde bir sorumluluk yoktur. Allah açığa vurduğunuzu da gizlediğinizi de bilir. 24/29

      287-( Ey Muhammet!) Mümin erkeklere söyle: gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler, mahrem yerlerini korusunlar. Bu, onların arınmasını daha iyi sağlar. Allah yaptıklarınızdan şüphesiz haberdardır. 24/30

      288-Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler, iffetlerini korusunlar. Süslerini, kendiliğinden görünen kısmı müstesna, açmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Süslerini kocaları veya babaları veya kayınpederleri veya oğulları veya kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kocalarının oğulları veya Müslüman kadınları veya cariyeleri veya erkekliği kalmamış hizmetçiler, yada kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri süslerin bilinmesi için ayaklarını yere vurmasınlar. Ey inananlar! Saadete ermeniz için hepiniz tövbe ederek Allah’ın hükmüne dönün. 24/31

      289- İçinizden bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden iyi olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah onları lütfü ile zenginleştirir, Allah lütfü bol olandır, bilendir. 24/32

      290- Evlenemeyenler, Allah kendilerini lütfüyle zenginleştirene kadar iffetli davransınlar. Kölelerinizden hür olmak için bedel vermek isteyenlerin, onlara bir iyilik görürseniz, bedel vermelerini kabul edin. Onlara Allah’ın size verdiği maldan verin. Dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için, iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilsin ki Allah hiç şüphesiz onu değil zorlanan kadınları bağışlar ve merhamet eder. 24/33

      291- Bunları ne ticaret ne de alışveriş Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan, zekât vermekten alıkoyar. Bunlar, gönüllerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar. 24/37

      292- Allah’a ve peygambere itaat edin, Allah’tan korkan ve O’ndan sakınan kimseler, işte onlar kurtulanlardır. 24/52

      293-Namaz kılın, zekât verin, peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. 24/56

  

  2 - Yani temiz olan erkek ve kadınlar.

 


27
Önceki                  Sonraki