1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51   Yoksullara iyilik etmek: 2/177,273 – 3038 – 70/22,27 – 74/43,47 – 87/18

  Yolcuya iyilik etmek: 4/36 – 17/26 – 30/38

  Yeminin kefareti: 5/89 – 66/2

  Yaptığınızdan başka bir şeyle cezalandırılmayacaksınız: 37/39,40

  Yahudi ve Hıristiyanları dost olarak benimsemeyin: 5/51

  -Z-

  Zekât, zekât vermek, zekât kime verilir: 2/43,177 – 7/156,157 – 9/5,60 – 22/78

  23/4 – 24/56 – 74/20 – 92/17,18

  Zıhar yapmak( Karısına “sırtın anamın sırtı gibidir” demekle karısını boşamak) yasaktır: 33/4 – 58/2,3

  Zina: 4/15,16,25 – 17/32 – 24/2,3,4,6,7 – 25/68 – 60/12

  Zulmetmek: 5/51 – 42/42

  

  

  

  

 


51
Önceki                  Sonraki