1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51   

  

  Bismillâhirrahmanırrahim

  2-BAKARA SÜRESİ(Medine’de nazil oldu. Nüzul sırası: 87)

  1-Kendilerine “Yer yüzünde bozgunculuk yapmayın” denildiği zaman, “ Bizler sadece ıslah edicileriz” derler. 2/11

  2-Ey İnsanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize kulluk edin ….2/21

  3- İnananlar ve yararlı işler yapanlara, kendilerine altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. ….2/25

  4- Onunla (o misalle) saptırdığı yalnız fasıklardır ki onlar Allah’la yapılan sözleşmeyi kabulden sonra bozarlar. Allah’ın birleştirmesini buyurduğu şeyi ayırırlar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar; zarara uğrayanlar işte onlardır. 2/27

  5- Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın ve ahdimi yerine getirin ki ben de yerine getireyim; yoksa Benden korkun. 2/40

  6- Hakkı batıla karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin. 2/42

  7- Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle birlikte rükû edin. 2/43

  8- Sabır ve namazla Allah’a sığınıp yardım isteyin; Rablerine kavuşacak ve ona döneceklerini umanlar ve hûşû duyanlardan başkasına namaz elbette ağır gelir. 2/45,46

  9-(İsrailoğullarına)… “Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin” dedik… 2/57

  10- …Allah’ın rızkından yiyin, için, yalnız yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın. 2/60

  11- Vay, Kitabı elleri ile yazıp, sonra da onu az bir değere satmak için, “ Bu Allah katındandır” diyenler! Vay ellerinin yazdıklarına! Vay kazandıklarına! 2/79

  12- İsrailoğullarından, “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin, anaya babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere iyilik edin, inananlarla güzel konuşun, namazı kılın, zekâtı verin” diye söz almıştık. Sonra siz pek azınız müstesna döndünüz. Sizler zaten döneksiniz. 2/83

  13- ….And olsun ki, onu(sihri, büyüyü) satın alanın ahretten bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şeyin ne kötü olduğunu keşki bilselerdi! 2/102

  14- Allah’ın mescitlerinde O’nun isminin anılmasını yasak eden ve oraların yıkılmasına çalışan kimseden daha zalim kim vardır. … 2/114

  15- Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Hoşnut olacağın kıbleye seni, ey Muhammet, elbette çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram semtine çevir; bulunduğunuz yerde yüzlerinizi o yöne çevirin…. 2/144

  16- ….Hayırlı işlerde birbirinizle yarışın…. 2/148

  17- Her nereden yola çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram semtine çevir… 2/149

  

 


4
Önceki                  Sonraki