1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51   O geçit, bir köle veya esir azat etmek. 90/13

  Yahut, açlık gününde , yakını olan bir öksüzü, yahut toprağa serilmiş bir yoksulu doyurmaktır. 90/14,15,16

  Sonra , inanıp birbirine sabır tavsiye edenlerden olmaktır. 90/17

  

  ŞEMS SÜRESİ ( Mekke’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 26)

  465- Kendini arıtan saadete ermiştir 91/9

  Kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır. 91/10

  

  LEYL SÜRESİ ( Mekke’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 9)

  466- Elinde bulunandan verenin, Allah’a karşı gelmekten sakınanın, en güzel söz olan Allah’ın birliğini doğrulayanın işlerini kolaylaştırırız. 92/5,6,7

  467- Ama, cimrilik eden, kendini Allah’tan müstağni sayan, en güzel sözü yalanlayan kimsenin güçlüğe uğramasını kolaylaştırırız. 92/ 8,9,10

  468- Arınmak için malını veren, en çok sakınan kimse ise ondan ( cehennemden) uzak tutulur. 92/17,18

  

  DUHA SÜRESİ ( Mekke’de nazil olmuştur.Nüzul sırası: 11)

  469- Öyleyse sakın öksüze kötü muamele etme. 93/9

  Ve sakın bir şey isteyeni azarlama. 93/10

  Yalnızca Rabbinin nimetini anlat (an). 93/11

  

  İNŞİRAH SÜRESİ ( Mekke’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 12)

  470- Gerçekte güçlükle beraber bir kolaylık vardır. 94/6

  Öyleyse bir iş bitince diğerine giriş. 94/7

  Ve ümit edeceğini yalnız Rabbinden iste. 94/8

  

  BEYYİNE SÜRESİ ( Medine’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 100 )

  471- Oysa onlar, doğruya yönelerek, dini yalnız Allah’a has kılarak O’na kulluk etmek, namazı kılmak ve zekâtı vermekle emrolunmuşlardı. Dosdoğru olan din de budur. 98/5

  

  ADİYAT SÜRESİ ( Mekke’de nazil olmuştur.Nüzul sırası: 14)

  472- And olsun Allah yolunda koştukça koşanlara; 100/1

  And olsun kıvılcımlar saçanlara; 100/2

  Sabah sabah akına çıkanlara; 100/3

  Ve tozu dumana katanlara 100/4

  Düşman topluluğunun içine dalanlara ki: 100/5

  İnsan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. 100/6

  

  ASR SÜRESİ ( Mekke’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 13)

  473- İkindi vaktine and olsun ki, 103/1

  İnsan hiç şüphesiz hüsran içindedir. 103/2

  

 


43
Önceki                  Sonraki