1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51   

  

  BU KİTAP NEDEN HAZIRLANDI

      1-Müslümanlar dinin emir ve yasaklarını genellikle bilirler. Fakat çoğumuz neyin Allah’ın emri neyin Peygamberimizin emri ve neyin örf ve adetin yasaklaması veya toplumun alışkanlığı olduğunu bilmez ve bunları birbirinden ayıramayız. Toplumun alışkanlığından gelen bir dini davranışın (mevlit veya iskat gibi) Allah’ın emri olduğunu sanmak veya ileri sürmek çok tehlikeli bir tutum olabilir.

      Amacımız dinde Allah’ın emirlerini ve yasaklarını ayıracak ve Allah’ın emir ve yasaklarını bir arada sunacak bir rehber kitap okuyucuya vermektir.

      2-Kuran-ı Kerimde numaralanmış 6236 âyet vardır. Bunların içinden buyruk, yasak ve öğüt niteliğinde olanları değişik mesleklerden olanların okuyup çıkarması aklında tutması zor ve yorucudur. Ayrıca Müslümanların dinlerini okuyup anlama yerine başkalarından duyarak ve görerek öğrendiklerini biliyoruz. Bu hazırlığımızla okuyucuyu, Allah’ın emir, yasak ve öğütlerini Allah’ın kitabından kolayca okuyup öğrenme işini kolaylaştırmak istedik.

      3- Kuran-ı Kerimde numaralanmış 6236 âyetten yaklaşık 140 adedi ibadetlere, 190 adedi hukuka aittir. Elimizdeki kitap 616 âyeti ihtiva etmektedir. Bu 616 ayetin 26 adedi dua niteliğinde olan ayetlerdir. Diğerlerine gelince, hukuka, ibadetlere, Allah’ın diğer buyruk, yasak ve öğütlerine aittirler.

  Aslında Kuran- Kerim, bütünüyle insanlara bir öğüttür. Bizim burada aldığımız 616 ayet dışında kalan ayetler değişik konulara temas eder ve bilhassa Allah’ın varlığını ve birliğini bilmeyi ve buna inanmayı esas alır ve iman konularını içerir.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


3
Önceki                  Sonraki