1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51       89- Allah çocuklarınız hakkında, erkeğe dişi’nin iki hissesi kadar tavsiye eder. Eğer kadınlar ikinin üstünde ise bırakılanın üçte ikisi onlarındır; Şayet bir ise yarısı onundur. Ana babadan her birine, ölenin çocuğu varsa- yaptığı vasiyetten veya borcundan arta kalanın – altıda biri, çocuğu yoksa, anası babası ona varis olur, anasına üçte bir düşer. Kardeşleri varsa, altıda biri annesinindir; babalarınız ve oğullarınızdan menfaatçe hangisinin size daha yakın olduğunu siz bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından tespit edilmiştir. Doğrusu Allah bilendir, Hâkim olandır. 4/11

      90- Karılarınızın çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının – ettikleri vasiyetten veya borçtan arta kalanın – dörtte biri sizindir. Sizin çocuğunuz yoksa –ettiğiniz vasiyet veya borç çıktıktan sonra – bıraktıklarınızın dörtte biri karınızındır; çocuğunuz varsa bıraktıklarının sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadına kelâ yollu(çocuğu veya babası olmadığı halde) varis olunuyor ve bunların ana-bir erkek veya bir kız kardeşi bulunuyorsa her birine- edilen vasiyetten veya borçtan arta kalanın – altıda biri düşer; ikiden çoksalar, üçte birine, zarara uğratılmaksızın ortak olurlar. Bunlar Allah tarafından tavsiye edilmiştir. Allah bilendir, Halimdir. 4/12

      91-Bunlar Allah’ın yasalarıdır. Allah’a ve Peygamberine kim itaat ederse onu içlerinden ırmaklar akan cennetlerine koyacaktır. Orada temellidirler, büyük kurtuluş budur. 4/13

      92- Kim Allah’a ve Peygamberine baş kaldırır ve yasalarını aşarsa, onu temelli kalacağı cehenneme sokar. Alçaltıcı azap oradadır. 4/14

      93- Kadınlarınızdan zina edenlere, bunu ispat edecek aranızdan dört şahit getirin, şahitlik ederlerse , ölünceye veya Allah onlara bir yol açana kadar evlerde tutun. 4/15

      94- İçinizden zina eden iki kimseye eziyet edin, tövbe edip düzelirlerse onları bırakın. Doğrusu Allah tövbeleri daima kabul ve merhamet eder. 4/16

      95- Kötülükleri işleyip dururken, ölüm kendisine geldiği zaman “Şimdi tövbe ettim” diyenler ile kafir olarak ölenlerin tövbesi kabul değildir. İşte onlara elem verici azap hazırlanmıştır. 4/18

      96- Ey inananlar! Kadınlara zorla mirasçı olmaya kalkmanız size helal değildir.(4) Apaçık hayasızlık etmedikçe onlara verdiğinizin bir kısmını alıp götürmeniz için onları sıkıştırmayın. Onlarla güzellikle geçinin Eğer onlardan hoşlanmayacaksanız, sabredin, hoşlanmadığınız bir şeyi Allah çok hayırlı kılmış olabilir. 4/19

      97-Babalarınızın evlendikleri kadınlarla evlenmeyin-geçmişte olanlar artık geçmiştir- çünkü bu bir fuhuş ve iğrenç bir şeydi. 4/22

      98- Sizlere, analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileri ile gerdeğe girdiğiniz kadınlarınızın yanınızda kalan üvey kızlarınız – ki onlarla gerdeğe girmemişseniz size bir engel yoktur.-, öz oğullarınızın eşleri, ve iki kız kardeşi bir arada almak süretiyle evlenmek – geçmişte olanlar artık geçmiştir- size haram kılındı. Doğrusu Allah bağışlar ve merhamet eder. 4/23

  

  4 - Burada zorla mirasçı olmaktan maksat nedir? Bazı müfessirlere göre, erkek hoşlanmadığı kadını zorla tutuyor, boşanmasına izin vermiyor. Amacı kadının malı mülkü varsa ondan istifade etmek. Bu mal mülk erkeğin evlenirken kadına verdiği yüklü bir mehir de olabilir. Oysa kadın boşanırsa başkasıyla evlenecek ve mutlu olacak.

 


11
Önceki                  Sonraki