1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51   326- Doğrusu erkek ve kadın Müslümanlar, Erkek ve kadın müminler, boyun eğen erkekler ve kadınlar; doğru sözlü erkekler ve kadınlar, sabırlı erkekler ve kadınlar, gönülden bağlanan erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve kadınlar, oruç tutan erkekler ve kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler ve kadınlar, Allah’ı çok anan erkekler ve kadınlar, işte Allah bunların hepsine mağfiret ve büyük ecir hazırlamıştır. 33/35

  327- Allah ve Peygamberi bir şeye hükmettiği zaman, inanan erkek ve kadına artık işlerinde başka yolu seçmek yaraşmaz. Allah ve Peygambere baş kaldıran şüphesiz apaçık bir şekilde sapmış olur. 33/36

  328- Allah’ın nimet verdiği ve senin de nimetlendirdiğin kimseye: “Eşini bırakma, Allah’tan sakın” diyor, Allah’ın açığa vuracağı şeyi içinde saklıyordun. İnsanlardan çekiniyordun; oysa Allah’tan çekinmen daha uygundu. Sonunda Zeyd eşiyle ilgisini kestiğinde onu seninle evlendirdik ki, evlatlıkları eşleri ile ilgisini kestiklerinde onlarla evlenmek konusunda müminlere bir sorumluluk olmadığı bilinsin. Allah’ın buyruğu yerine gelecektir. 33/37

  329- İnkârcılara, iki yüzlülere itaat etme; eziyetlerine aldırma; Allah’a güven, güvenilecek olarak Allah yeter. 33/48

  330- Ey İnananlar! Allah’ı çok anın. O’nu sabah akşam tesbih edin. 33/41,42

  331- Ey İnananlar! Mümin kadınlarla nikâhlanıp, onları, temasta bulunmadan boşadığınızda, artık onlar için size iddet saymaya lüzum yoktur. Kendilerine bağışta bulunarak onları güzellikle serbest bırakın. 33/49

  332- Şüphesiz Allah ve melekleri peygamber Muhammed’i överler; Ey İnananlar! Siz de onu övün, Ona salat ve selam getirin. 33/56

  333- Allah’ı ve Peygamberini incitenlere, Allah, dünyada da ahrette de lânet eder; onlara alçaltıcı bir azap hazırlar. 33/59

  334- İkiyüzlüler, kalplerinde fesat bulunanlar, şehirde bozguncu haberler yayanlar, eğer bundan vazgeçmezlerse, ant olsun ki, seni onlarla mücadeleye davet ederiz; sonra çevrende az bir zamandan fazla kalamazlar. 33/60

  335- Ey İnananlar! Allah’tan sakının, dürüst söz söyleyin de Allah işlerinizi kendinize yararlı kılsın ve günahlarınızı size bağışlasın. Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse, şüphesiz büyük bir kurtuluşa ermiş olur. 33/70,71

  

  FATIR SÜRESİ ( Mekke’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 43)

  336- Şeytan şüphesiz sizin düşmanınızdır; siz de onu düşman tutun; o, kendi taraftarlarını çılgın alevli cehennem yaranı olmaya çağırır. 35/6

  337-Allah’ın Kitabına uyanlar, namazı kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık sarf edenler, tükenmeyecek bir kazanç umabilirler. 35/29

  

  YASİN SÜRESİ( Mekke’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 41)

  338- Allah şöyle buyurur: “Ey suçlular! Bu gün müminlerden ayrılın. Ey İnsanoğulları! Ben size, şeytana tapmayın, o sizin için apaçık bir düşmandır, Bana kulluk edin, bu doğru yoldur, diye bildirmedim mi?” 36/ (59,60,61)

  

  SAFFAT SÜRESİ (Mekke’de nazil olmuştur. Nüzul sırası :37)

  339- Yaptığınızdan başka bir şeyle cezalanmayacaksınız. Ancak Allah’a işten bağlı kullar bunun dışındadır. 37/39,40

  

 


31
Önceki                  Sonraki