1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51   43-Onlar derler ki: “Namaz kılanlardan değildik.” 44- “Düşkün kimseyi doyurmuyorduk.” 45- “Batıla dalanlarla biz de dalardık.” 46- Ceza gününü yalanlardık.” 47- Ölüm bize o haldeyken geldi.” 74/ 43,44,45,46,47

  

  İNSAN VEYA DEHR) SÜRESİ ( Medine’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 98)

  453- Onlar verdikleri sözleri yerine getirler, fenalığı yaygın olan bir günden korkarlar. 76/7

  454- Onlar içleri çektiği halde, yiyeceği yoksula, öksüze ve esire yedirirler. 76/8

  455- Rabbinin hükmüne kadar sabret; onların günah işleyen ve inkârcı olanlarına uyma. 76/24

  Geceleyin O’na secde et; O’nu geceleyin uzun uzun tesbih et. 76/25

  Rabbinin adını sabah akşam an. 76/26

  

  NAZİAT SÜRESİ (Mekke’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 81)

  456- İşte. Azıp da dünya hayatını tercih edenin varacağı yer şüphesiz cehennemdir. 79/37,38,39

  457- Ama kim Rabbinin azametinden korkup da kendini kötülükten alıkoyarsa, varacağı yer şüphesiz cennettir. 79/40,41

  

  MUTAFFİFİN SÜRESİ ( Mekke’de nazil olmuştur.Nüzul sırası: 86)

  458- İnsanlardan, kendileri bir şeyi ölçerek aldıkları zaman tam alan; ama onlara bir şeyi ölçüp taratarak verdiklerinde eksik tutan kimselerin vay haline! 83/1,2,3

  

  BÜRÜÇ SÜRESİ ( Mekke’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 27)

  459- Şüphesiz inanıp yararlı iş işleyenlere, onlara, içlerinden ırmaklar akan cennetler vardır. Bu, büyük kurtuluştur. 85/11

  

  A’LÂ SÜRESİ ( Mekke’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 8)

  460- Arınmış olan, Rabbinin adını anıp namaz kılan, saadete erişecektir. 87/14,15

  461- Ama sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. 87/16

  462- Oysa ahret daha iyi ve daha bakidir. 87/17

  

  FECR SÜRESİ ( Mekke’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 30)

  463- Hayır ; yetime karşı cömert davranmıyorsunuz. 89/17

  Yoksulu yedirme konusunda birbirinize özenmiyorsunuz. 89/18

  Size kalan mirası hak gözetmeden yiyorsunuz. 89/19

  Malı pek çok seviyorsunuz 89/20

  

  BELED SÜRESİ ( Mekke’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 35)

  464- O zor geçidin ne olduğunu sen bilir misin? 90/12

  

 


42
Önceki                  Sonraki