1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51       316- Ey İnsanoğlu! Ana baba, seni, körü körüne Bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme; dünya işlerinde onlarla güzel geçin; Bana yönelen kimsenin yoluna uy; sonunda dönüşünüz Bana’dır. O zaman, yaptıklarınızı size bildiririm. 31/15

      317- (Lokman oğluna) “Ey oğulcuğum! Namazı kıl, uygun olanı buyurup fenalığı önle, başına gelene sabret; doğrusu bunlar, azmedilmeğe değer işlerdir.” 31/17

      “İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme; Allah, kendini beğenip öğünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez.” 31/18

      “Yürüyüşünde tabii ol; sesini kıs. Seslerin en çirkini şüphesiz merkeplerin sesidir.” 31/19

      318- İyilik yaparak kendini Allah’a veren kimse, şüphesiz en sağlam kulpa sarılmış olur. İşlerin sonucu Allah’a aittir. 31/22

  

  AHZAP SÜRESİ ( Medine’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 90)

      319-Ey Peygamber! Allah’tan sakın, inkârcılara ve iki yüzlülere uyma, Allah şüphesiz bilendir, Hakim’dir. 33/1

      320- Allah insanın içine iki kalp koymamıştır. Allah zihar( sen bana karşı anamın sırtı gibisin demeleri) yapmanız suretiyle eşleriniz, anneleriniz gibi (kendinize haram saymanız için) yaratmamıştır; evlatlıklarınızı da öz oğullarınız gibi saymanızı meşru kılmamıştır. Bunlar sizin dillerinize doladığınız boş sözlerdir. Allah gerçeği söylemektedir, doğru yola O eriştirir. 33/4

      321- Evlatlıkları babalarına nispet edin, bu Allah katında en doğru olandır. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, bu takdirde onları din kardeşi ve dostlarınız olarak kabul edin. İçinizden kast ederek yaptıklarınız bir yana, yanılmalarınızda size bir sorumluluk yoktur. Allah bağışlar ve merhamet eder. 33/5

      322- Müminlerin, peygamberi kendi nefislerinden çok sevmeleri gerekir; onun eşleri onların anneleridir; akraba olanlar, miras hususunda, Allah’ın kitabında birbirlerine müminler ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza yapacağınız uygun bir vasiyet bunun dışındadır. Bu, kitapta yazılı bulunmaktadır. 33/6

  323- Ey Peygamber hanımları! Sizler her hangi bir kadın gibi değilsiniz. Allah’tan sakınıyorsanız edalı konuşmayın, yoksa, kalbi bozuk olan kimse kötü şeyler ümit eder; daima ciddi ve ağırbaşlı söz söyleyin. 33/32

  324- Evlerinizde oturun; eski Cahiliyede olduğu gibi açılıp saçılmayın; namazı kılın; zekâtı verin; Allah’a ve Peygamberine itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı! Şüphesiz Allah kusuru giderip sizi tertemiz yapmak ister. 33/33

  325- Evlerinizde okunan Allah’ın ayetlerini ve hikmeti hatırda tutun. Şüphesiz Allah haberdar olandır, latif olandır. 33/34

  

 


30
Önceki                  Sonraki