1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51   
İNDEKS

      İşbu indeks, Kuran’ı Kerimin bütünü kapsamaz. Sadece burada derlediğimiz ayetlerde yer alan kavram ve eylemleri içerir.

  -A-

  Abdest almak: 5/6

  Adalet etmek: 4/58,135,-5/8-6/152-7/29-16/90-38/26-49/9-60/8

  Adam öldürmek: 2/191,217-4/92,93-6/151-17/33-25/68

  Adak: 5/103Ahde vefa, ahdi yerine getirmek: 2/40,177-3/76-6/152-13/20,25-16/91-17/34

  Allah’a kulluk etmek, yalvarmak: 2/21-4/38-7/29,55,56,205-40/14

  Allah’a ve peygambere itaat: 3/32,132-4/13,14,59- 5/92-6/153-8/1,20,21,46-24/52-33/33,36,57,70,71,-47/33-48/9-57/7,19-58/5-64/12

  Allah’ın kitabına ilave: 2/79-16/101

  Allah’tan yardım istemek, O’na güvenmek: 2/45,46-3/160

  Allah’tan yardım istemek, sakınmak: 2/197,283-3/30,130,200-5/1,4,8,35-7/156,157-8/1,69-24/52-33/70,71-59/18-64/16

  Allah’ı zikretmek, anmak: 2/198,199,200,203,237-3/103-4/103-29/45

  Allah’ın yasaklarına uymak: 2/229-9/112

  Allah’ın verdiği rızıktan açık ve gizli olarak sarfetmek: 13/22-14/31-22/34,35-35/29-42/36,38-57/7-64/16

  Allah’ın dilemesi dışında “ben onu yarın yapacağım deme” : 18/23,24

  Alay etmek: 49/11

  Alış veriş: 2/282-6/153-62/9,10-83/1,2,3

  Akitlere uymak anlaşmayı bozmak: 5/1-8/58-13/20

  Anaya babaya itaat ve iyilik etmek: 2/83-4/36-6/151-17/23,24-29/8-31/14,15-46/15

  Ara düzeltmek: 4/114-49/10

  Aşırı gitmek: 2/190-5/287-7/55,80,81-11/112-16/90,115-39/53-68/10,11-70/31

  Av avlamak: 5/96

  -B-

  Bağışlamak: 2/263- 7/199 – 42/43 – 64/14

  Barış ve barıştırmak: 2/208,224 – 4/4,90,91 – 8/61

  Boşamak, boşanmak ve usulleri: 2/229,230,231,232,236,237,241 – 33/49 – 60/10,11 -65/1,2,3,4,6

  Borçluya yapılacak muamele: 2/280,282,283

  Bozgunculuk yapmamak: 2/11,27,60 – 5/33 – 7/56,85 – 11/85 – 13/25 – 28/77,83 – 33/60

  Böbürlenme, büyüklüm taslama: 4/36 – 17/38 – 28/77,83 – 31/18 – 40/60 – 57/23

  

 


47
Önceki                  Sonraki