1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51   163- Yetim malına, ergenlik çağına erişene kadar en iyi şeklin dışında yaklaşmayın; ölçüyü tartıyı doğru yapın. Biz kişiye ancak kişiye ancak gücünün yeteceği kadar yükleriz. Konuştuğunuzda – akraba bile olsa – sözünüzde adil olun. Allah’ın ahdini yerine getirin. Allah size bunları öğüt alasınız diye buyurmaktadır. 6/152

  164- Bu, dosdoğru olan yoluma uyun, sizi Allah yolundan ayrı düşürecek yollara uymayın. Allah size bunları sakınasınız diye buyurmaktadır. 6/153

  165- Kim ortaya bir iyilik koyarsa ona on katı verilir; ortaya bir kötülük koyan ise ancak misliyle cezalandırılır; onlara haksızlık yapılmaz. 6/160

  

  7-A’RAF SÜRESİ (Mekke’de inmiştir. Nüzul sırası: 39)

  166- De ki: “Rabbim adaleti emretti; her secde yerinde yüzünüzü O’na doğrultun; dinde samimi olarak O’na yalvarın. Sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz.” 7/29

  167- Ey Ademoğulları! Her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gidin; yiyin için fakat israf etmeyin, çünkü Allah müsrifleri sevmez. 7/31

  168- De ki: “ Rabbim sadece açık ve gizli fenalıkları, günahı, haksız yere tecavüzü, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah’a ortak koşmanızı, Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.” 7/33

  169- Rabbinize gönülden ve gizlice yalvarın. Doğrusu O aşırı gidenleri sevmez. 7/55

  

  170- Düzeltilmişken, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a korkarak ve umutla yalvarın. Doğrusu Allah’ın rahmeti iyi davrananlara yakındır. 7/56

  171- Lût’u da gönderdik, milletine “ Dünyalarda hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz, doğrusu çok aşırı giden bir milletseniz” dedi. 7/80,81

  172- Medyen halkına da kardeşleri Şuayb’ı gönderdik, onlara şöyle dedi: “Ey milletim! Allah’a kulluk edin, O’ndan başka tanrınız yoktur. Rabbinizden size bir belge geldi. Ölçü ve tartıyı tam yapın, insanların eşyasını eksik vermeyin, düzelttikten sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin; inanıyorsanız bilin ki, bunlar sizin için hayırlıdır.” 7/85

  173- (Musa Rabbine şöyle yalvardı) “Bizim için bu dünyada da iyilik yaz, ahrette de. Çünkü biz sana varan yola yöneldik” Allah şöyle dedi: “ Azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetim ise her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekâtı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım.” 7/156

  174- Onlar, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı buldukları Resule, o ummi peygambere uyan kimselerdir. O, onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona inananlar, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura (Kuran’a ) uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. 7/157

  175- En güzel isimler Allah’ındır, O’na o isimlerle dua edin. O’nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını göreceklerdir. 7/180

  

 


18
Önceki                  Sonraki