1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51   SAD SÜRESİ ( Mekke’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 38)

  340- Ey Muhammed! Onların söylediklerine sabret; güçlü kulumuz Davut’u an; o, daima Allah’a yönelirdi. 38/17

  341- Ey Davut! Seni şüphesiz yer yüzünde hükümran kıldık, o halde insanlar arasında adaletle hükmet, hevese uyma yoksa seni Allah yolundan saptırır. Doğrusu, Allah’ın yolundan sapanlara, onlara hesap gününü unutmalarına karşılık çetin azap vardır. 38/26

  

  ZUMER SÜRESİ ( Mekke’de nazil olmuştur. Nüzul sırası 59 )

  342- Eğer inkâr ederseniz bilin ki, Allah sizden müstağnidir. Kullarının inkârından hoşnut olmaz. Eğer şükrederseniz sizden hoşnut olur. Hiçbir günahkâr diğerinin yükünü yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir; yaptıklarınızı o zaman size haber verir; çünkü O, kalplerde olanı bilir. 39/7

  343- Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahretten çekinen, Rabbinin rahmetini dileyen kimse inkâr eden kimse gibi olur mu? Ey Muhammet! De ki: “Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?2 Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. 39/9

  344-( Ey Muhammet!) Şöyle de: “Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının; bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah’ın yarattığı yeryüzü geniştir. Yalnız sabredenlere ecirleri sonsuz olarak ödenecektir.” 39/10

  345- De ki: “Dini Allah’a halis kılarak O’na kulluk etmekle emrolundum.” 39/11

  346- Allah ayetleri birbirine benzeyen ve yer yer tekrar eden Kitab’ı sözlerin en güzeli olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların, bu Kitap’tan tüyleri ürperir, sonra hem derileri ve hem de kalpleri Allah’ın zikrine yumuşar ve yatışır. İşte bu Kitap, Allah’ın doğruluk rehberidir, onunla istediğini doğru yola eriştirir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren bulunmaz. 39/23

  347- (Ey Muhammet!) De ki: “Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, merhametlidir. 39/53

  348- Allah’a karşı yalan uyduranların, kıyamet günü, yüzlerinin simsiyah olduğunu görürsün. Böbürlenenler için cehennemde bir durak olmaz olur mu? 39/60

  MU’MİN SÜRESİ ( Mekke’de nazil olmuştur.Nüzul sırası: 60)

  349-Ey İnananlar! İnkârcılar istemese de, dini yalnız Allah’a hoş kılarak O’na yalvarır. 40/14

  350- …Doğrusu Allah, aşırı yalancıyı doğru yola eriştirmez. 40/28

  351- Kim bir kötülük isterse ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim, inanarak yararlı iş işlerse, işte onlar cennete girerler; orada hesapsız şekilde rızıklanırlar. 40/40

  352- (Ey Muhammet!) Sabret, Allah’ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Suçunun bağışlanmasını dile; Rabbini akşam, sabah, överek tesbih et. 40/55

  

 


32
Önceki                  Sonraki