1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51   139- Allah ve peygamberi ile savaşanların ve yer yüzünde bozgunculuğa uğraşanların cezası öldürülmek veya asılmak yahut çapraz olarak el ve ayakları kesilmek ya da yerlerinden sürülmektir.(7) 5/33

  140- Ey İnananlar! Allah’tan sakının, O’na ulaşmaya yol arayın, yolunda cihat edin ki kurtulasınız. 5/35

  141- Erkek hırsızın ve kadın hırsızın, yaptıklarından ötürü Allah tarafından ibret verici bir ceza olarak ellerini kesin. Allah Güçlü’dür, Hakim’dir. 5/38

  142- O halde Allah’ın indirdiği Kitap ile aralarında ( ehli kitabın) hükmet, Allah’ın sana indirdiği Kuran’ın bir kısmından seni vazgeçirmelerinden sakın, heveslerine uyma; eğer yüz çevirirlerse bil ki; Allah bir kısım günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. İnsanların çoğu gerçekten fasıktırlar. 5/49

  143- Ey inananlar! Yahudi ve Hıristiyanları dost olarak benimsemeyin, onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onlara o da onlardandır. Allah zulmeden kimseleri doğru yola eriştirmez. 5/51

  144- Ey İnananlar! Allah’ın size helal ettiği temiz şeyleri haram kılmayın, hududu da aşmayın; doğrusu Allah Aşırı gidenleri sevmez. 5/87

  145- Allah’ın size verdiği rızıktan temiz ve helal olarak yiyin. İnandığınız Allah’tan sakının. 5/88

  146- Allah size rastgele yeminlerinizden dolayı değil, bile bile ettiğiniz yeminlerden ötürü hesap sorar. Yeminin kefareti, ailenize yedirdiğinizin ortalamasından o düşkünü yedirmek yahut giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Bulamayan üç gün oruç tutmalıdır; yeminlerinizin kefareti budur. Yemin ettiğinizde yeminlerinizi tutun. Şükredesiniz diye Allah size böylece ayetlerini açıklıyor. 5/89

  147- Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki saadete eresiniz. 5/90

  148- Şeytan şüphesiz içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan, namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçersiniz değil mi? 5/91

  149- Allah’a itaat edin, Peygambere itaat edin, karşı gelmekten çekinin; eğer yüz çevirirseniz bilin ki, peygamberimize düşen sadece tebliğ etmektir. 5/92

  150-Deniz avı ve onu yemek size de yolculara da geçimlik olarak helal kılınmıştır. İhramlı bulunduğunuz sürece kara avı size haram kılınmıştır. Huzuruna toplanacağınız Allah’tan sakının. 5/96

  151- De ki: “Helal ile haram, haram şeylerin çokluğundan hoşlansan bile, eşit değildir.” Ey Akil sahipleri, Allah’tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. 5/100

  152- Allah, kulağı çentilen, salıverilen, erkek dişi ikizler doğuran, on defa yavrulamasından ötürü yük vurulmayan hayvanların adanmasını emretmemiştir; fakat inkâr edenler, Allah’a karşı yalan uydururlar ve çoğunun kafaları çalışmaz. 5/103

  

  7 -Bu cezalar, devlete baş kaldıran hainlik edenlerin cezası olarak da yorumlanabilir.

 


16
Önceki                  Sonraki