1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51   403- İçinizde karılarını “zihar” yapanlar (annelerine benzeterek haram sayanlar) bilsinler ki, karıları anneleri değildir; anneleri ancak, onları doğuranlardır. Doğrusu söyledikleri kötü ve asılsız bir sözdür. Allah şüphesiz affedendir, bağışlayandır. 58/2

  404- Karılarını zıhar yoluyla boşamak isteyip, sonra sözlerinden dönenlerin, ailesiyle temas etmeden bir köle azat etmeleri gerekir. Size bu hususta böylece öğüt verilmektedir. Allah işlediklerinizden haberdardır. 58/3

  405- Azat edecek köle bulamayanların, ailesiyle temastan önce iki ay birbiri peşinden oruç tutması gerekir. Buna gücü yetmeyen, altmış düşkünü doyurur. Bu kolaylık, Allah’a ve Peygamberine inanmış olmanızdan ötürüdür; inkâr edenler için can yakıcı azap vardır. 58/4

  406- Allah’a ve Peygamberine karşı gelenler, kendilerinden öncekiler nasıl alçaltıldı ise öyle alçaltılacaklardır. Biz, apaçık ayetler indirmişizdir, bunları inkâr edene alçaltıcı azap vardır. 58/5

  407- Ey İnananlar! Gizli konuştuğunuz zaman, günah işlemeyi w, düşmanlık etmeyi ve Peygambere karşı gelmeyi fısıldaşmayın; iyilik yapmak ve Allah’a karşı gelmekten sakınmayı konuşun; kıyamet günü huzurunda toplanacağınız Allah’tan sakının. 58/9

  408- Gizli toplantılar inananları üzmek için şeytanın istediği şeydir; Allah’ın izni olmadıkça şeytan onlara bir zarar veremez; inananlar yalnız Allah’a güvensinler. 58/10

  409- Hususi konuşmanızdan önce sadaka vermekten ürktünüz mü ki bunu yerine getirmediniz? Ama Allah Tövbenizi kabul etmiştir. Öyleyse namazı kılın, zekâtı verin, Allah’a ve Peygamberine itaat edin. Allah işlediklerinizden haberdardır. (2) 58/13

  410- Yeminlerini kalkan edinenler de, Allah yolundan alıkoydular; onlara alçaltıcı bir azap vardır. 58/16

  411- Allah’a ve ahret gününe inanan bir milletin, babaları veya oğulları veya kardeşleri ya da akrabaları olsa bile Allah’a ve Peygamberine karşı gelenlere, sevgi gösterdiklerini göremezsin. İşte Allah, imanı bunların kalplerine yazmış, katından bir nur ile onları desteklemiştir. Onları, içinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyar. Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da Allah’tan hoşnut olmuştur. İşte bunlar, Allah’tan yana olanlardır. İyi bilin ki, saadete erecek olanlar, Allah’tan yana olanlardır. 58/22

  

  HAŞR SÜRESİ ( Medine’de nazil olmuştur. Nüzul sırası: 101)

  412- Allah’ın fethedilen memleketler halkının mallarından Peygamberine verdikleri; Allah, Peygamber, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir; ta ki içinizdeki zenginler arasında elden ele dolaşan bir devlet olmasın. Peygamber size ne verirse onu alın, sizi neden menederse geri durun; Allah’tan sakının, doğrusu Allah’ın cezalandırması çetindir. 59/7

  

  2 - Tefsir kitaplarının yazdığına göre, Peygamberle hususi görüşme istekleri artınca, bu tür görüşmeler için bir sadaka(bir nevi vergi) ödenmesi istenmişti. Sahabenin Peygamberimizle özel görüşme isteklerinde azalma görülünce de bu ayetle, sadaka verme kuralı kaldırılıyor yani bir önceki ayet nesh edilmiş oluyor.

 


37
Önceki                  Sonraki