1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103    73

  Nitekim sorumluluk gerektiren davranışlar söz konusu olduğunda Allah şöyle diyor: Onların işledikleri günahları öteki günahlarıyla beraber yazacağız. سَنٌكْتُبْ (Âlu İmran 3/18) Allah günahları yazdık veya yazılmıştır demiyor. Bilakis yazacağız diyor. İşte bu nedenle ben Levh-i Mahfuz’da yazılanlarla, sorumluluk gerektiren davranışları birbirinden ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Yani sorumluluk gerektiren davranışlar sonradan yazılmaktadır. Yazıcı meleklerin varlığı da bunu gerektirir.

   “İnkâr edenler, “Kıyamet bize gelmeyecektir” dediler. De ki: “Hayır, öyle değil, gaybı bilen Rabbime ant olsun ki, Kıyamet size mutlaka gelecektir. Ne göklerde ve ne de yerde zerre ağırlığında bir şey bile O’ndan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa, hepsi apaçık bir kitaptadır.” (Sebe 34/3)

  Bence bunun anlamı da şudur: Allah gaybi de bilir, görünür olanı da bilir, hiçbir şey O’na gizli değildir. Üstelik bunlar bir kitapta yazılıdır. Burada kıyametin kopmasına vurgu yapılmaktadır. “Ne göklerde ve ne de yerde zerre ağırlığında bir şey bile O’ndan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa, hepsi apaçık bir kitaptadır.” Bence bu ayetin anlamı şudur: Canlıların özelliklerini taşıyan kromozomlar, DNA’lar, genler ve bunları oluşturan atomlar ve atomların yapıları, diğer yanda kainatı meydana getiren bütün elementler ve onların en küçük parçaları ve bunların kıyamete kadar tabi olacakları kanunlar hepsi kayıt altına alınmıştır. İnsanın hür iradesiyle gerçekleştireceği eylemler bu yazılanlara dahil edilmemiştir. Edilmemiştir diyoruz çünkü o zaman insan eylemlerinden dolayı sorumlu tutulamaz.

   “Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.” (Hadîd 57/22)

  

 


73
Önceki                  Sonraki