1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   16

  

      Cebriyye taraftarları bu ayetle ilgili olarak diyorlar ki: İnsanların hidayete üzere olması veya olmaması Allah’ın takdiridir. Bu konuda insanların bir sorumluluğu yoktur.

      Bu ayetten böyle bir sonuç çıkaranlara şaşılır. Bu ayetin bütününü ele aldığımızda görürüz ki bu ayet Peygam-berimize bir teselli babında söylenmiştir. Bu tür ayetler çoktur ve siyer ilminin bize bildirdiğine göre Peygamberimiz insan-ları imana ve İslam dinine davet ederken zorluklarla karşılaşmakta peygamberlik görevini yerine getirememekten dolayı üzülmektedir. Allah ayetin bütününde Peygamberimize şu şekilde hitap etmektedir:

  Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse; bir delik açıp yerin dibine inerek, yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durma yap! Eğer Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma.     

      Allah insanları hidayet üzere toplamayı neden dilemedi sorusuna verilecek cevap Kur’an bir çok ayetinde mevcuttur. İnsanlar imtihan edilmek istenmiştir. Peygam-berlerin görevi tebliğ etmektir.

      c) Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam’a açar. Kimi de saptırmak isterse, onun da göğsünü göğe çıkarıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah inanmayanlara (sıkıntıyı ) işte böyle verir. (En’am 6/125)

      Burada da Peygamberimize bir teselli ve uyarı görüyoruz. Allah isteseydi elbette ki insanların göğüslerini İslam’a açardı. İnsanlar imana gelmiyorsa üzülme, sen tebliğ görevini yapmaya devam et.

  ç) Andolsun biz cinleri ve insanları, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen bir çoklarını cehennem için yarattık…(A’raf 7/179)

  

  

 


16
Önceki                  Sonraki