1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103    63

  

  41/12) (yani Allah’ın evren hakkındaki kanunlarını böylece koymasıdır)

   “ Göklerin ve yerin mülkü O’nundur, O bir çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir.” (Furkan 25/2)

   وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِرًا

  

  2-Allahın her şeyi bildiğini ve kayda geçirdiğini gösterir ayetler:

  Yer yüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerindedir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekânı bilir. (Bunların) hepsi açık bir kitapta ( Levh-i Mahfuz’da)dır. (Hûd 11/6 )

   “…Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile O’ndan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyüğü de şüphesiz, apaçık kitaptadır (yazılıdır.) ( Sebe 34/3)

   “Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen her hangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.” (Hadîd 57/22)

  “Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez.” (Hicr 15/5)

  Biz bu ayetlerde insan davranışlarının önceden belirlendiği gibi bir anlam bulamıyoruz. Bizim bu ayetlerden anladığımız mana şudur: Allah, yarattığı her şeyin mahiyetini belirlemiş ve kanunlarını koymuştur. Her nesne ve olay, bu kanunlara göre varlığını sürdürür ve hareket eder. Nesne ve olayların kanunlarının bir kitapta yazılı olması onların Allah’ın izni dışında değişmeyeceğini gösterir. İnsanların başına gelen deprem, sel, fırtına, ölüm gibi felaketlerde Allahın koyduğu kanunlara göre meydana gelir ve bir nizama tabidirler. Bunlar keyfi şeyler değildir. Allah’ın dışında her hangi bir varlığın

  

 


63
Önceki                  Sonraki