1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103    45

  

  iki yaratıcı kabul eden Mecusi inancını ret için söylenmiş kabul etmekte ve şerri yani kötülüğü Allah yaratır anlamına almamaktadır. Bu konu ile ilgili olarak Kur’anı Kerimin 49/79. ayeti bize yol gösterici olabilir. Allah bu ayette şöyle buyurmaktadır: “Sana gelen iyilik Allah’tandır, başına gelen kötülük kendi nefsindendir.” Mut’ezilenin Peygamberimizin bu sözüne getirdiği yorum daha tatmin edici görülmektedir. Lakin Maturidî bu yorumu kabul etmemekte ve kendi yorumuyla Cebriyyenin görüşüne yaklaşmaktadır.

      Ehl-i sünnet mezhebi alimlerinin, kendi görüşlerine destek mahiyetinde delil gösterdikleri bazı rivayetlerden bir kaçına daha burada yer vermeye çalışalım. Amacımız bu nevi rivayetlerle kendi anlayışlarına ne denli destek aradıklarına işaret etmektir. Ehl-i sünnet alimlerinin dayandığı Hadisler, şüphesiz ki bunlarla sınırlı değil, Kütüb-u Sittede yer almayan çok sayıda Hadis, itikadi meselelerle ilgili olarak etrafta dolaşmakta ve bu tür rivayetlere genellikle tasavvuf ehli alimlerin eserlerinde rastlanmaktadır. Sahih hadis kitaplarında yer almayan bu rivayetlerin bir kısmının uydurma olduğunda şüphe yoktur.

  Oysa Peygamberimiz şöyle demiştir. “Söylemediğim bir sözü bana isnat eden kişi, Cehennemde yerini hazırlasın” ( Sahih-i Müslim. Mehmet Sofuoğlu Tercümesi.)

  1- “Allah’ın ilk yarattığı şey kalemdir. Kalemi yarattı ve kıyamete kadar olacak şeylerin miktarını yaz dedi.” ( Ebu Davud, Sünen, kader: 2156) Bu hadiste nesnelere değil de olaylara vurgu yapıldığı için davranışlarımızın da bu olacak şeyler kapsamında olduğu şeklinde yorumlar yapılmıştır.

  2-Hz. Ali(r.a.) anlatıyor: Gargad Ağaci arazisindeki (mezarlıkta) bir cenazede bulunuyorduk; Hz. Peygamber (s.a.v.) bize geldi ve oturdu, biz de etrafına oturduk, yanında bir değnek vardı. Başını yere eğdi, değneği ile yere vurmaya başladı: “Sizin her biriniz, ruh verilmiş her kimsenin Cennet

  

 


45
Önceki                  Sonraki