1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   20

  

  üste yapılmış, altlarından ırmaklar akan köşkler vardır….. (Zümer 39/20)

  Bu ikinci ayetten anlaşılıyor ki Cennetlik veya Cehennemlik olmak Allah’tan sakınma ile ilgili. Allah’tan sakınırsanız Cennetlik ama sakınmazsanız Cehennemlik olursunuz.

       h) Yer yüzünde ve kendi nefsinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i Mahfuzda) yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah’a göre kolaydır. (Hadîd 57/22)

      Elinizden çıkana üzülmeyiniz ve Allah’ın size verdiği nimetlerle şımarmayınız diye (böyle yaptık). Çünkü Allah, kendini beğenip övünen kimseyi sevmez. (Hadîd 57/23)

      22. ayette yer alan (nefsinizde uğradığınız herhangi bir musibetin o musibet yaratılmadan önce bir kitapta yazılmış olduğu) gerçeği, irade hürriyetini ortadan kaldırır mı?

      22. ayetten sonra gelen 23. ayet bunu açıklıyor: “Elinizden çıkana üzülmeyiniz” deniyor ve biz bu ifadeden şunu anlıyoruz. Başımıza gelen musibetlerden bir kısmı elimizde olmayan cinsten musibetlerdir. Ölüm, kuraklık, deprem, su baskını gibi. Bunlar tabiata ait kanunlara tabidir. Allah’ın koyduğu bu kanunlar değişmez. Allah’ın bu alemle ilgili koyduğu bazı kanunlar ve yarattığı bazı nimetlerden de istifade ediyoruz, bunun için de şımarmaya gerek yok.

  ı) …Şüphesiz bu (Kur’an) bir uyarıdır. (Müddessir 74/54)

  Artık kim dilerse ondan öğüt alır. (Müddessir 74/55)

  Bununla birlikte Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. (Müddessir 74/56)

  Burada zor olan söz “ Allah dilemedikçe öğüt ala-mazlar” ayetidir.. Bu söz cebir düşüncesine hizmet eden bir söz gibi görünse de öyle değildir. Çünkü bu ifadenin bir

  

 


20
Önceki                  Sonraki