1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103    55

  

   “ Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklen-mez. …” (ve la tezirû vaziretun vizre uhra) (Zümer 39/7)

  

   “….mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyene, ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin…zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin…” ( Bakara 2/177)

  İnsanın davranışlarından ötürü sorumlu tutulacağını gösteren ayetlere devam ediyoruz.

   “ Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. (Bakara 2/134 ve 141)

   “ De ki: “Ey insanlar, size Rabbinizden gerçek (Kur’an) gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim.” (Yunus 10/108)

   “…Şüphesiz Allah, iyilik yapanlarını mükâfatını zayi etmez.” (Yusuf 12/90)

   “ Günahın açığını da gizlisini de bırakın! Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir.” (En’âm) 6/120)

   Allah Peygamberimizin eşlerine şöyle hitap ediyor:

   “Eğer Alah’ı Peygamberini ve ahıret yurdunu istiyorsanız, bilin ki, Allah, içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” (Ahzab 33/29)

   “…Dilediğinizi yapın! Kuşkusuz O, yaptıklarınızı görmektedir. (Fussilet 41/40)

  Burada da “şae” fiili insana nispet edilmiştir.

  

 


55
Önceki                  Sonraki