1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   54

  

  B-İNSANDA İRADE HÜRRİYETİNİN VARLIĞI VE İNSANIN SORUMLULUĞU ÜZERİNE KUR’AN AYETLERİNDEN ÖRNEKLER:

  İnsanın eylemlerinden dolayı sorumlu olduğunu, yaptıklarına muktedir ve dolayısıyla irade hürriyetine sahip olduğunu gösteren onlarca ayet mevcuttur. Bu ayetlerden bir kaçını aşağıya alıyoruz.

       Kim doğru yolu bulmuşsa, ancak kendisi için bulmuştur. Kim sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkar başkasının yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. (İsrâ 17/15)

   “Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ona yaraşır bir çaba ile çalışırsa, işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir.” (İsrâ 17/19)

  İnsanın dünyayı istemesi, ahreti isteyip o uğurda çaba harcayıp çalışması onun böyle bir kudrete sahip olduğunu gösterir.

   “De ki: ‘Hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…”(Kehf 18/29)

  وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤ مِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

  Burada ‘şae’ fiili, (yani dilemek) insana nisbet edilmiştir.

   “İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için, yapmakta olduklarına karşılık bir mükâfat olarak Me’va cennetleri vardır.” (Secde 32/19)

   “Ne mallarınız ne de çocuklarınız, sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran şeylerdir! Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için işlediklerine karşılık kat kat mükâfat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler.” (Sebe 34/37

   “O gün kimseye, hiç mi hiç zulmedilmez. Size ancak işlemekte olduğunuz şeylerin karşılığı verilir.” (Yâsin 36/54)

  

 


54
Önceki                  Sonraki