1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103    103

  

  “ Tedbir ve basiret maskesine bürünen korkak ve hilekar zekalar, ruhlara kurnazlık, cesaretsizlik, hamiyetsizlik zehirleri saçarlar.”

  Topçu Hürriyet isimli makalesinde de şöyle diyor:

  “ Gerçek hürriyete sahip insan, görülüyor ki, bir çok hareketi yapma iktidarından sıyrılmış, kendini kurtarabilmiş insandır. Her şeyi yapabilen bir şâki, her türlü suçu işlemeye kabiliyetli bir psikopat hür değildir. …Hür insanda iki kuvvet hakimdir: Biri harekete geçme kuvveti, yani itici kuvvet. Öbürü yasak edici kuvvet, yani frenleme kuvveti. Bu iki kuvvetin tam ve mükemmel bir ahenk halinde işleyişi ancak insanı hür yapabiliyor.”

  Topçu iradeyi de şöyle tarif ediyor: “ Tabiattan ve cemiyetten alınan tesirleri kendimizde kuvvet yaparak onunla dışımızdaki dünyaya karşı koymaktır.”

  Bir yerde de şöyle diyor:

  Hür vatandaş yetiştirmek isteyen, nesilleri sürü haline getirmekten korksun. Her sürü, esir sürüsüdür. Ancak fert halinde hür olabiliyoruz.

  Seni ve rehberliğini özledik hocam.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


103
Önceki                  Sonraki