1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103    33

  

   Ehl-i sünnet, aşağıdaki iki ayeti de davalarına delil gösteriyor:

   Şu halde yaratan yaratmayan gibi olur mu? Artık siz düşünmez misiniz? (Nahl 16/17)

  Bu ayet, içinde yer aldığı sürenin bütünü ele alındığında putlar yapıp bunları Allah’a eş koşanlara karşı söylenmiş olduğu açıkça anlaşılır. Allah diyor ki: ben şunları ve şunları yaratıyorum, sizin yaptığınız putlar neyi yaratıyor? 16/17 ayeti, konu ile doğrudan alakalı değildir. Görülüyor ki mezhepçilik taassubuyla Allah’ın ayetlerine onlarda bulunmayan manalar yükleniyor.

  

   “Oysa Allah sizi ve yaptığınız şeyleri de yaratandır.” (V-Allahü halakaküm ve ma ta’melün ) (Saffat 37/96)

   تَعْمَلُونَ وَما مْخَلَقَكُ وَاللهُ

  

   Bu ayete “Amellerinizi de yaratandır.” şeklinde bir mana verilebilirse de konunun bütünü ele alındığında burada kastedilen amelin yahut yapılan şeyin İbrahim’in kavminin yonttuğu putlar olduğu kesindir. Yani yonttuğunuz putları da Allah yaratmıştır yani onların ham maddelerini. Haşa yaptığınız putları Allah yontmuştur demek değildir.

  Burada da aynı mezhepçilik taassubu görülmektedir.

  

  E) EHL-İ SÜNNET İMAMLARINDAN MATURİDÎ’YE GÖRE KADER, İRADE HÜRRİYETİ VE İNSANIN SORUMLULUĞU

  

  Maturidî irade hürriyetine inanmakta ve buna akla ve Kur’ana dayanan deliller getirmektedir.

  Maturidî akla dayanan delil konusunda şunları söylüyor:

  

 


33
Önceki                  Sonraki