1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   66

  

  “Hiçbir şey ona mecbur değildir.” Dualarımızın kabul olması veya olmaması Allah’ın davranışlarımıza istediği zaman müdahale edebileceğini gösterir. En azından Allah böyle bir inanca sahip olmamızı istemiştir. Hiçbir şey O’na mecbur değildir.

      Çağdaş İslam düşünürleri de buna yakın şeyler söylüyorlar: “ Allah, İnsan için dilediği fiili yaratmasını sağlayan irade ve kudreti yaratarak onu fail kılmış, böylece insana ait fiillerinde dolaylı yaratıcı olmuştur.” (İbni Teymiye, İbni Kayyım, Muhammet. Abduh, Reşit Rıza, selefi ve bazı Şii alimleri .İslam Ansk.)

       Ebu Hanife’den rivayet edilen bir söze göre (İmam Maturidi sayfa: 167) “Kulun Allah’ın takdir ettiği şeyi değiştirmesi mümkün değildir.”

   Allah bir şeyi takdir etmişse, yani şu şöyle olsun demişse Allah’ın bu takdirini değiştirmek elbette mümkün olmaz. Allah’ın takdirini kim değiştirebilir. Biz diyoruz ki: Allah’ın takdir etmediği önceden belirlemediği alanlar olmalı

  

 


66
Önceki                  Sonraki