1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   

  RAMAZAN SOHBETLERİ

  Orhan Naci AK (orhannaci@yahoo.com)

  

  8- CAMİ CEMAATININ NİTELİĞİ ÜZERİNE

  

  Camilerde cemaatle kılınan namazlara ve bu namazlara katılan müminlerin niteliğine baktığımızda bazı özellikler dikkatimizi çekiyor. Cemaatin niteliği deyince kadın erkek, yaşlı genç ve çocukları kast ediyorum.

  Günlük vakit namazlarının cemaati genellikle yaşlılardan oluşuyor. Gençlerin pek azı vakit namazlarında cemaate katılıyor. Bu durum, Türkiye’de ve genellikle Hanefi mezhebine mensup muhitlerde daha çok göze çarpıyor.

  Cuma namazlarına gençlerden de katılanlar oluyor. Kadınlar, Cuma namazlarından uzak duruyor. Bayram namazlarına gelince, burada da kadınlar cemaate katılmıyor. Ama bayram namazları, gençler ve çocuklarında katılımıyla çok kalabalık oluyor ve camiler dolup taşıyor. Eğer kadınlarda bayram namazlarında katılsaydı mevcut camilerimiz bu kalabalık cemaate kafi gelmezdi.

  Kadınlar cemaate neden katılmıyor ve gençler cemaatten neden uzak kalıyor. Din alimlerimizin bu mesele üzerinde durmasını, varsa giderilmesi gereken engeller, bunlara çözüm aranmasını bekliyorum. İbadetlerin toplu olarak yerine getirmenin hadislerde önemi vurgulanmıştır. Ayrıca toplu ibadetin içsel coşkuyu artırdığı, cemaat halinde kutsallığın daha yoğun olarak yaşandığı da psikolojik bir gerçektir.

  Gençlerin işlerinde güçlerinde olmaları onların cemaate katılmamalarının sebebi olarak gösterilebilir. Fakat bu tam olarak doğru değildir. Gençlerin cemaate katılmalarını kolaylaştırmak gerektiği ortadadır. Bu konu kadınlar için de düşünülebilir.

  Kadınların cemaate katılmaları ve camilerimizin sorunları konusunda ayrı iki yazı düşünüyorum. Peygamberimiz zamanında kadınlar, vakit namazlarına ve bayram namazlarında mescide gider cemaatle birlikte namaz kılarken şimdi neden cemaate katılmıyorlar? Bu mesele önemli bir zihniyet değişikliğini gerektirir. Genellikle Anadolu toprakları üzerindeki cemaat kültürü daha katı ve kendine özeldir. Osmanlılar, kadınlar konusunda daha tutucu olmuşlardır.

  

  

  

  

  

  

  

 


9
Önceki                  Sonraki