1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   

  

  RAMAZAN SOHBETLERİ

  Orhan Naci AK (orhannaci@yahoo.com)

  

  10-KADINLARIN CAMİYE GİTMELERİ VE CEMAATE KATILMALARI

  

  Peygamberimiz zamanında kadınların camiye gittikleri ve cemaatle namaz kıldıklarına dair hadis kitaplarındaki rivayetleri aktarmaya devam ediyoruz. Umulur ki kadınlar da bu konuda daha duyarlı olurlar.

  

  Cabir İbn Abdullah (sahabi) (R) Şöyle diyordu: Fıtır (bayramı ) günü Peygamber ( S ) ayağa kalkıp namaz kıldırdı. Şöyle ki: Hutbeden önce namazdan işe başladı. Sonra halka hutbe irad buyurdu. Allah’ın Peygamberi hutbeyi bitirince indi ve kadınların yanına geldi. Bilal’ın eline dayanarak kadınlara va’z ve tezkîrde bulundu. Bilal elbisesini açmıştı. Kadınlar sadakalarını ( yüzüklerini) atıp duruyorlardı. (Müslim. Kitabu salati’l-ideyn 3. hadis)

  Ummu Atiye (sahabi) ( R ) şöyle dedi: Her iki bayramda da örtülü hanımlar, bakire kızlarla beraber musallaya çıkmakla emr olunduk. Hayızlılar da çıkar, cemaatın arka tarafında bulunurlar ve insanlarla birlikte tekbir getirirlerdi. (Müslim. Kitabu salati’l-ideyn. 11. hadis)

  Sehl (r..a) dan: Birtakım erkekler bellerindeki izarlarını çocuklarınki gibi boyunlarına bağlayarak Hz. Peygamber (S ) ile birlikte namaz kılarlardı. Kadınlara: “Erkekler oturup doğruluncaya kadar başınızı( secdeden) kaldırmayın denirdi. (Buharı. namaz bölümü. 237. hadis)

  Aişe(r.a) : Resülüllah(s.a.s) sabah namazını kılar, kendisiyle birlikte mümine hanımlar da yün ve tiftikten örtülerine bürünmüş olarak cemaatte bulunur, sonra da evlerine dönerlerdi. Onları kimse tanıyamazdı demiştir.

  (Buharî. Namaz Bölümü. 244. hadis)

      Görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz zamanında kadınlar da, vakit ve bayram namazlarını cemaatle kılmak için mescide gelir, hatta kadınların cemaate katılmaları teşvik edilirdi. Sonraki devirlerde kadınlar camilerden uzak tutuldular. Bu gün kadınların camilere gelip cemaatle namaz kılmalarında bir engel yoksa da, günümüz kadınları, cemaatin sevabına iştirak etme noktasında pek hevesli görülmüyorlar.

  

  

  

 


11
Önceki                  Sonraki